This content is only available in dutch and french.

Jongeren en de Stichting voor Toekomstige Generaties

Jongeren zijn uiteraard de belangrijkste actoren met het oog op het overdragen van een leefbare wereld aan de toekomstige generaties. De Stichting organiseerde daarom verschillende projecten specifiek voor jongeren. Future Smile liep van 2007 tot 2010 en werd opgevolgd door Generatie Rio in 2012.

Op dit ogenblik heeft de Stichting geen specifieke jongerenprojecten lopen, maar koos ze ervoor om jongeren een speciale plaats te geven in het functioneren van de Stichting en haar projecten. Door jongeren te laten zetelen in verschillende jury’s, te laten deelnemen aan de workshops van Tournée Générale en hen in contact te brengen met ervaren projectverantwoordelijken, wil de Stichting een bruggenbouwer zijn tussen verschillende generaties. Door haar acties in de onderwijs- en onderzoekswereld wil de Stichting bovendien de knappe koppen van morgen voorbereiden om in « 360° » te denken en te handelen. Daartoe ontwikkelde ze een reeks academische prijzen, onder de naam HERA (Higher Education & Research Awards for Future Generations).


Overzicht projecten

Futur Smile -logo Future Smile- Van 2007 tot en met 2010 ondersteunde Future Smile honderden jongerengroepen in België bij het ontwerpen van ‘duurzame projecten’, projecten met een plus voor mens en milieu. Future Smile was een initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties en besloeg het hele Belgische grondgebied. Het was het Belgische luik van het mondiale jongerenprogramma ontwikkeld door Nokia en de International Youth Foundation (IYF).

 

Generatie Rio- logoGeneratie Rio (2012) – In 2012 werden 8 groepen van jongeren, bijeengebracht en begeleid door de Stichting voor Toekomstige Generaties. Zij werkte een project uit met als doelstelling om in hun buurt de inwoners  te sensibiliseren. Resultaat hiervan is het filmpje en de DVD “On the Road to Rio”, een hartverwarmende boodschap aan onze wereldleiders, die werd meegenomen in de koffers van de Belgische delegatie en vertoond op de Top van de Aarde in 2012 in Rio de Janeiro.