Génération Rio

On the road to Rio

Generation Rio gelanceerd op de Top van de Aarde
Fondation pour les Générations Futures
Video
2012
Stichting voor Toekomstige Generaties
Op DVD meegenomen in de koffers van de Belgische delegatie en vertoond op de Top van de Aarde: "On the Road to Rio" is een boodschap van 8 groepen jongeren die deelnamen aan het project Generatie Rio aan onze wereldleiders.