Een fonds voor het water die opgericht werd door een zeilliefhebber om mee te denken, te handelen en te investeren op 360° om de zeeën en rivieren te beschermen.

Signature Fonds Aether pour les Générations Futures

"Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties, dat ik in 2018 heb opgericht, steunt innovatieve projecten van sociale ondernemers die strijden tegen de aantasting van zoet- en zoutwaterecosystemen. Deze staan steeds meer onder druk door vervuiling en overexploitatie. Ik wens via dit initiatief projecten rond water te steunen, omdat ik al sedert mijn kindertijd een passie heb voor zeilen."
Christian Simonard, oprichter

De opzet van het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties

In lijn met de ambitie van de oprichter, Christian Simonard, biedt het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties financiële steun aan initiatieven die zich inzetten voor de bescherming van zeeën en rivieren. Deze steun is bedoeld om deze initiatieven te steunen bij het bereiken van hun impact en wordt over meerdere jaren heen uitgevoerd om hun voortbestaan te bevorderen.

Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties ondersteunt ook afgestudeerde studenten en onderzoekers van de HERA Awards en SE'nSE start-ups.

Jury SEnSE 2019
Naast de SE'nSE 2019 jury staan Pierre Mottet, oprichter van het SE'nSE-Fonds en Christian Simonard, oprichter van het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties.
 
HERA Awards 2019
Er zijn verschillende werken onder de laureaten en genomineerden van de HERA Awards die zich bezighouden met het thema water.

Type fonds, beheer en selectie

Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties is een fonds op naam met kapitaal. Het is een stroomfonds, ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties.
Het beheers- en selectiecomité van het AETHER-fonds bestaat uit :
- Christian Simonard, Voorzitter
- Benoît Derenne, Directeur van de Stichting voor toekomstige generaties

Via het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties kunt u een concrete bijdrage leveren aan duurzame initiatieven voor de bescherming van het aquatisch milieu. Uw giften met belastingvermindering: Triodos Bank - IBAN BE98 5230 4030 5393 - BIC TRIOBEBB, met de mededeling "Steun aan het Aether Fonds".

Wij werken met een onafhankelijk scoutingnetwerk voor de selectie van projecten. Wij nemen daarom geen ongevraagde aanvragen in overweging.

Contactpersoon bij de Stichting voor Toekomstige Generaties: Emma Roemans - e.roemans (a) stg.be