Lees hier onze laatste nieuwsberichten.

De Stichting voor Toekomstige Generaties zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een tweetalig projectmedewerker (M/V/x).

De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd in 1998 opgericht en is een Belgische stichting die zich volledig toelegt op de transformatie van onze maatschappij naar een model dat op duurzame ontwikkeling berust. Als Stichting van openbaar nut is zij pluralistisch, onafhankelijk en actief in de drie gewesten van het land.
Meer informatie : www.stg.be

75% van de winnaars van de HERA Awards bouwen hun carrière uit in een sector of functie die verband houdt met duurzame ontwikkeling. Velen stellen zichzelf vragen over gedragsverandering: hoe overtuig je klanten, collega's of aandeelhouders van het belang van meer duurzame ontwikkeling? Hoe komen we van bewustzijn tot concrete actie?  
 

Op uitnodiging van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel presenteerden Tyane Storme, Anton Menacho en Anthony Ricotta op 7 juni 2023 hun masterproef, die bekroond werd door de

De Belgische stichtingen van openbaar nut dragen de verantwoordelijkheid om al hun middelen in te zetten voor het algemene belang. Hiervoor blijven giften (en andere activiteiten) ter ondersteuning van derde initiatieven natuurlijk essentieel.
Met de financiële activa van de Belgische stichtingen (meer dan 3 miljard €) kunnen evenwel ook economische initiatieven worden gefinancierd die naast een financieel rendement ook een positieve en meetbare impact willen hebben op het milieu en de maatschappij.

Viering van de SE’nSE 2022-laureaten en onze jonge 360°-ondernemers op de Future Generations Summit!
 
Een honderdtal vrienden en verwanten waren eind november verzameld op de Future Generations Summit. De Stichting maakte er de SE'nSE 2022-laureaten bekend en huldigde onze jonge 360°-ondernemers. Bij de vier bekroonde start-ups is er alvast geen gebrek aan boeiende innovaties: van de teelt van zeewier op het vasteland met Oceanbites, en douchekranen die onmiddellijk warm water geven van Heau, tot het gratis hulpnetwerk Merciki, en binnenhuiscomposteerder Greenzy (al bekend via Prototyping the Future in 2019).

Er was die avond ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over bestuursvormen met meer participatie, onderwijs in business schools of private financiering voor impactondernemers. Op onze website ontdek je in woord en beeld hoe de jonge winnaars dit evenement beleefden.

Is het verstandig om onze autoritten of vliegreizen te beperken, minder vlees te eten, lokale of fairtradeproducten te kopen... maar ons geld (onze spaarcenten, onze financiële activa, onze pensioenen) te blijven investeren in meer olieboringen, meer industriële veeteelt, ontbossing, ultra-fast fashion en fabrieken waar men voor een hongerloon werkt in heel de wereld?

Pagina's