Steun de Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties zet voortdurend in op de jonge generaties die nadenken, prototypes maken en een duurzame toekomst bouwen en consolideren in 360°.
Draag samen met onze gemeenschap van vrijwilligers, donateurs en partners bij aan een duurzame toekomst: steun ons (voor zover u dat al niet gedaan hebt)!

Uw gift geniet van een fiscale aftrekbaarheid van 45%(*).

Voor een flinke dosis optimisme kunt u de inspirerende initiatieven ontdekken die door de Stichting worden gesteund.

Ook kunt u helpen de wereld te transformeren zodat deze leefbaar is en blijft voor de toekomstige generaties: doe een gift of stuur ons een aanmoedigend bericht !

Ik doe een gift
(particulier)

IK DOE EEN GIFT

 

Ik doe een gift
(organisatie)

IK DOE EEN GIFT

 

Ik kan geen gift doen,
maar ik steun u van harte!

IK STUUR EEN BERICHT

(*) Als het totaal van uw giften voor dit jaar € 40 bedraagt, sturen wij u in maart van het volgende jaar een attest waarmee u een belastingvermindering kunt krijgen (van 45% op het geschonken bedrag).

Dit kan ook via het rekeningnummer IBAN BE 98 5230 4030 5393 - BIC: TRIOBEBB op naam van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Daarnaast kunt u via een permanente opdracht geven. In dit geval gaat het om een regelmatige gift, via een maandelijkse of jaarlijkse permanente opdracht bij uw bank.

Bedankt voor uw steun!