Mutatio Fonds (logo)

Een fonds gewijd aan de motoren van gedragsverandering voor de Toekomstige Generaties

Waarom dit fonds?

Monique Dekkers"Als psychotherapeute heb ik mensen ontmoet die gekweld werden door persoonlijke problemen en daaruit wilden geraken.
Dat er nood was aan verandering, leek dus vanzelfsprekend.
Maar wat veranderen? Hoe veranderen? Veranderen in welke zin ? En welke risico’s willen we daarvoor nemen?
Deze vragen houden ons ook op maatschappelijk vlak bezig, en gezien de ontwikkelingen en veranderingen die zich wereldwijd voltrekken, neemt de urgentie ervan toe.
De bedoeling van het MUTATIO Fonds is om het onderzoek over deze uitgebreide problematiek te stimuleren.
Het Fonds wil ook een versterkend ecosysteem opzetten om alle door  de Stichting bekroonde jongeren verder te begeleiden.”
Monique Dekkers, oprichtster

De werking van het MUTATIO Fonds voor Toekomstige Generaties

Het MUTATIO Fonds wil de dynamiek van verandering beter begrijpen en in goede banen leiden. De werking ervan steunt op twee pijlers:

  • Studenten stimuleren in hun onderzoek naar de motoren van gedragsverandering. Mee een prijs in het leven roepen die gewijd is aan de motoren van de gedragsverandering die nodig is voor het doorgeven van een duurzame wereld, in het kader van de HERA Awards. Deze prijs richt zich in de eerste plaats tot studenten en pas afgestudeerden in de psychologie, de sociale wetenschappen en de filosofie.
  • Een versterkend ecosysteem opzetten om de door de Stichting voor Toekomstige Generaties bekroonde jongeren te begeleiden. Via een reeks jaarlijkse bijeenkomsten krijgen de bekroonde jongeren de kans om elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en hun visie op lange termijn te ontwikkelen. Met dit ecosysteem zullen ze hun beroepsloopbaan en persoonlijke traject verder kunnen uitbouwen en een stuwende rol kunnen spelen in de overgang naar een maatschappij die zich op duurzamere wijze ontwikkelt.

  Sibylle Halloy - "Ik vind het fijn dat ik kan kennismaken met de andere bekroonde jongeren die onze waarden delen."
 
Adrien Hallet - "Het is bijzonder boeiend om al die verschillende projecten te ontdekken rond thema’s en in vakgebieden die je helemaal niet kent."
 
Céline Deknop - "De groep was echt superpositief. We hebben allemaal van elkaar bijgeleerd."
Elsa Ogien - "Op dagen als deze kunnen we andere mensen ontmoeten en onze blik verruimen naar andere thema’s waaraan we niet meteen zouden denken. Ik heb er tal van nieuwe dingen ontdekt, die ik zelfs in mijn eigen onderzoek kan verwerken en die mijn eigen interesses kunnen aanwakkeren."

 

Type fonds en beheer

Het MUTATIO Fonds voor de Toekomstige Generaties is een ‘fonds op naam’, voorzien van kapitaal. Het is een verbruiks- en stroomfonds dat is ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties.
Het beheerscomité bestaat uit:
-    Monique Dekkers, Voorzitster,
-    Hakim en Rachid Benbouchta,
-    Benoît Derenne, Stichting voor Toekomstige Generaties, Directeur.

Contactpersoon bij de Stichting voor Toekomstige Generaties: Marjan Van de maele – m.vandemaele@stg.be

Via het MUTATIO Fonds voor Toekomstige Generaties kan u mee de trajecten ondersteunen van de door de Stichting voor Toekomstige Generaties bekroonde jongeren, en het 360°-onderzoek over de motoren van gedragsverandering stimuleren. Uw fiscaal aftrekbare giften: Triodos Bank - IBAN BE98 5230 4030 5393 - BIC TRIOBEBB, met de mededeling "Steun aan het MUTATIO Fonds".