Sinds 2011 al wordt de Stichting zowel door de overheid als door burgers gevraagd mee te werken aan de uitrol van een "deliberatieve democratie", daarbij inspiratie puttend in de G1000 en eerdere burgerpanels die de Stichting sinds 2001 in België heeft in gang gezet.

Van discussies in het Waalse Jeugdparlement rond de strategie voor duurzame ontwikkeling, tot de raadpleging van een geloot burgerpanel over de vergrijzing in het Waals Parlement, en een burgerpanel over mobiliteit in Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Of nog, de G100 in Louvain-la-Neuve over de uitbreiding van een winkelcentrum.

De Stichting is tevens partner van het project Collaboratieve Stad van VILCO – Innoviris rond burgerparticipatie in de Brusselse wijken. Het project verenigt lokale overheden met burgercollectieven in een gemeenschappelijke transitiedynamiek.

G1000... democratische innovatie in de Duitstalige Gemeenschap

Met steun van de G1000 wordt Duitstalig België de eerste regio ter wereld met een permanente inspraak in beleid door gelote burgers. Er zal voortaan in de Duitstalige Gemeenschap van België een permanent systeem van beleidsinspraak zijn met gelote burgers naast het bestaande parlement. Op basis van een model ontwikkeld in samenspraak met de experten van de G1000 zal een permanente Burgerraad jaarlijks de onderwerpen bepalen voor een aantal onafhankelijke Burgerpanels die thema’s bespreken en aanbevelingen formuleren. Beide organen bestaan uit gelote burgers. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap engageert zich om de aanbevelingen van de burgerpanels in beleid mee te nemen.

Naast deze concrete initiatieven komt de Stichting ook regelmatig aan het woord in de media over deze thema’s.