Dankzij het statuut van Stichting voor Openbaar Nut, biedt de Stichting voor Toekomstige Generaties u verscheidene mogelijkheden om haar acties rechtstreeks te ondersteunen: giften, legaten, schenkingen, peterschap, schenking van effecten...

De Stichting voor Toekomstige Generaties dankt van harte alle personen die zich met ons inzetten om een leefbare wereld door te geven aan onze kinderen.