Agenda Iris 21

Begeleiding van gemeenten en OCMW's in de richting van duurzame ontwikkeling

Op verzoek van Leefmilieu Brussel (BIM) heeft de Stichting van 2007 tot 2013, in samenwerking met de Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), de begeleiding op zich genomen van Agenda Iris 21. Deze grootschalige campagne beoogt de implementatie van een lokale Agenda 21 in alle gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de knowhow van de Stichting via een reeks workshops ter beschikking stond om Brusselse gemeenten en OCMW's te begeleiden voor en na de selectie van projecten.

De steun van de Stichting spitste zich toe op twee punten:

  • helpen bij het ontwerpen van het kader en de modaliteiten van de oproep;
  • begeleiding van gemeenten en OCMW's voor en na de selectie van de projecten door het organiseren van een reeks workshops.

Een video clip geeft een mooi overzicht van de dynamiek achter Agenda Iris 21. Het illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de rijkdom van de projecten die zijn ontstaan in de gemeenten en OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het opstellen van een lokale Agenda 21.