Het geld dat de Stichting in kapitaal ter beschikking heeft, investeert ze enerzijds in fondsen die in overeenstemming zijn met haar waarden. Anderszijds, investeert de Stichting sinds haar ontstaan een deel van haar kapitaal rechtstreeks (via aandelen) in bedrijven die zich op een betekenisvolle manier inzetten voor duurzame ontwikkeling. De Stichting is zo aandeelhouder van 23 bedrijven die een voorbeeld vormen op het gebied van duurzame economie, in vijf kernsectoren: energie, voeding, (micro)financiën, eerlijke handel en bouw & immobiliën.Via diverse fondsen die zijn ondergebracht bij de Stichting wordt bovendien geïnversteerd in specifieke duurzame projecten, geseleceerd via projectoproepen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het SE’nSE Fonds.

Lees hieronder meer over de bedrijven waarvan de Stichting aandeelhouder is:

Het opzetten van duurzame productieketens voor ethische en verantwoorde producten.

Categorie : Eerlijke Handel

Cociter ('Comptoir Citoyen des Énergies') is een Waalse coöperatieve die zich toelegt op de levering van groene stroom. Cociter is in handen van 12 Waalse burgercoöperatieven die groone stroom produceren voor hun coöperanten.

Categorie : Energie

Duurzame Ontwikkeling kan niet zonder de P van participatie

Categorie : Democracy

De G1000, het grootste burgerinitiatief voor democratische innovatie in Europa, gesteund door de Stichting voor Toekomstige Generaties

Categorie : Democracy

La SMALA est une coopérative solidaire qui regroupe et appuie des entrepreneur.se.s à impact qui ont l’ambition de construire le monde demain.
 

Categorie : Diverse sectoren

Het Regenero Impact Fund investeert in Europese bedrijven uit sleutelsectoren (hernieuwbare energie, duurzame voeding, circulaire producten en materialen) die de overgang naar een ‘regenererende economie’ versterken.

Categorie : Diverse sectoren

Novacitis is een coöperatie met sociaal oogmerk van burgers en ondernemers, die via ondernemerschap mee een impuls wil geven aan de overgang naar een duurzame economie en een beter collectief welbevinden.

Categorie : Bouw & Immobiliën

La Ferme Nos Pilifs is een beschutte werkplaats. Ze heeft als missie nuttig, bezoldigd en valoriserend werk te verschaffen aan 145 werknemers met een handicap en aan een dertigtal personen die hun buitengewone collega’s begeleiden.

Categorie : Diverse sectoren

Toen in 2000 bleek dat kleine windturbines niet rendabel waren voor persoonlijke consumptie, vonden een aantal gezinnen uit de Westhoek elkaar en maakten ze mensen warm om samen te investeren in grote exemplaren. Dit was het begin van een coöperatie die intussen een kleine 5.000 vennoten telt.

Categorie : Energie

Ecopower is een burgercoöperatie die 100% hernieuwbare, lokale energie produceert (in België) en levert (in Vlaanderen). Ecopower verenigt burgers die samen elektriciteit oogsten uit wind, zon en waterkracht en zij producert duurzame groene warmte in de pelletfabriek in Ham.

Categorie : Energie

Hefboom verschaft financiering, managementadvies en dienstverlening voor ondernemingen en organisaties in de sociale en duurzame economie in Vlaanderen en Brussel.

Categorie : Financiën

F'in Common is een door burgers aangedreven coöperatiefonds voor de financiering van de sociale economie.

Categorie : Financiën

G1000 is een platform voor democratische vernieuwing binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties. Onze team ontwikkelt, ondersteunt en promoot nieuwe vormen van overleg die de democratie versterken, van het lokale tot het internationale niveau.

Categorie : Democracy

Paysans-Artisans is een burgercoöperatie dat ons voedsel- en landbouwmodel van onderuit wil transformeren door producenten en consumenten te verenigen.

Categorie : Voeding

(Deze pagina bestaat enkel in het Engels)

B Corp companies aim to 'redefine success in business by competing not to be the best in the world, but to be the best for the world'.

B Corp drives this systemic change through a number of interrelated initiatives:

Categorie : Diverse sectoren

Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. Het bedrijf koopt panden en maakt er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Energie 2030 produceert en levert maatschappelijk verantwoorde en duurzame energie.

Categorie : Energie

Crédal promoot een rechtvaardige en solidaire samenleving, in het bijzonder op financieel gebied.

Categorie : Financiën

LST (Strijd Solidariteit Werk) is een beweging van permanente vorming (‘éducation permanente’) en van weerstand tegen hetgeen armoede voortbrengt.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Fairtrade Belgium zet zich in voor het creëren van een afzetmarkt voor Fairtrade- producten in België.

Categorie : Eerlijke Handel

NewB is een coöperatie die als doelstelling heeft om een eerlijke, coöperatieve, participatieve, professionele en duurzame bank op te richten.

Categorie : Financiën

In "The Conference House" biedt Café de Fiennes duurzame werk-, vergader- en ontmoetingsruimte.

Categorie : Bouw & Immobiliën

"Espace Kegeljan" beheert het oude gasthuis Kegeljan en blaast het nieuw leven in als ontmoetings-, vormings- en woonruimte.

Categorie : Bouw & Immobiliën

CORE is een studentencoöperatie actief op 3 domeinen: mobiliteit, huisvesting en industrieel energiegebruik.

Categorie : Energie

Batigroupe is een coöperatie van bedrijven die actief zijn in de bouwsector en die ethisch en duurzaam willen werken.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Trividend investeert in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers, met risicokapitaal.

Categorie : Financiën

Terre du Hayon ondersteunt duurzame en milieuvriendelijke landbouw op mensenmaat.

Categorie : Voeding

Triodos Bank financiert initiatieven op het gebied van sociale economie, milieu, gezondheidszorg en cultuur.

Categorie : Financiën

Coprosain is een landbouwcoöperatie die staat voor duurzame en lokale landbouw.

Categorie : Voeding

Het belangrijkste doel van Oxfam-Wereldwinkels is het onrecht in de huidige handelsrelaties bekendmaken bij het brede publiek.

Categorie : Eerlijke Handel