Een fonds voor het water die opgericht werd door een zeilliefhebber
om mee te denken, te handelen en te investeren op 360° om de zeeën en rivieren te beschermen.

"Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties, dat ik in 2018 heb opgericht, steunt innovatieve projecten van sociale ondernemers die strijden tegen de aantasting van zoet- en zoutwaterecosystemen. Deze staan steeds meer onder druk door vervuiling en overexploitatie. Ik wens via dit initiatief projecten rond water te steunen, omdat ik al sedert mijn kindertijd een passie heb voor zeilen."
Christian Simonard, oprichter

Het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties geeft financiële steun aan duurzame watergerelateerde initiatieven om hen te steunen in het bereiken van hun impact en dit over meerdere jaren heen om hun voortbestaan te bevorderen.

Ontdek de initiatieven die al door het Aether Fonds worden ondersteund

Bestrijding van watervervuiling

Seas at Risk initiative soutenue par le Fonds Aether pour les Générations FuturesSeas at Risk - Rethinking Fisheries
Vaststelling en bevordering van innovatieve visserijmodellen in Europa
Meer info
  Alissar Liban Alissar Liban*
Afval sorteren aan de kust van Tyrus met de nadruk op verminderen, hergebruiken en recyclen
Meer info
  Tunisie Recyclage Tunisie Recyclage*
Recyclebaar afval sorteren in kuststeden
Meer info
  iSea iSea*
Vermindering en voorkoming van afval afkomstig van de visserij en mosselcultuur in Griekenland
Meer info
 

Mare Vivu - RIPARU 2025 - Recherche Intégrée pour la Prévention en Amont des Résidus plastiqUes  Mare Vivu - RIPARU 2025
Een initiatief om de plasticvervuiling in zee te bestrijden aan de Corsicaanse kust
Meer info

  Leancubator Leancubator*
Begeleiding van innovatieve start-ups actief in de strijd tegen plasticvervuiling in Algerije
Meer info
  VeryNileNile Plastic*
Een nieuw partnerschap tegen plastic in de Nijl
Meer info
  Great Bubble BarrierGreat Bubble Barrier
Bubble Barrier tegen plasticvervuiling
Meer info
NaturDiveNaturDive*
Een nieuwe methode om op zee achtergelaten vistuigen te verzamelen
Meer info
  Lebanese Developers Lebanese Developers*
De Middellandse Zee schoonmaken door achtergelaten visnetten te verzamelen en te recycleren
Meer info
  Mare Vivu - RIPARU 2025 - Recherche Intégrée pour la Prévention en Amont des Résidus plastiqUes Mare Vivu - Mission CorSeaCare 2.0*
Een low-techoplossing voor het upcyclen van het verzamelde plastic op de stranden van Corsica
Meer info
   Toqua
Toqua helpt rederijen hun brandstofverbruik te verminderen via machine learning
Meer info
(In het kader van SE'nSE)
Stichting de Noordzee Stichting De Noordzee
Samen voor een schone en gezonde Noordzee
Meer info
  UMR Marbec DECLIC*
Vervuiling door microplastics in de Middellandse Zee: wat is de impact van de schelpdierenteelt?
Meer info
 

Netwerken van actoren voor verandering

We Ocean
WeOcean
Een zeilboot in dienst van de oceaan
Meer info

 

Tatavaka
TATAVAKA*
Naar een archipel zonder plastic
Meer info

 

Behoud van aquatische ecosystemen

Institut Halieutique et des Sciences Marines
Institut Halieutique et des Sciences Marines
Bescherming van koraalecosystemen
Meer info

 

Palana EnvironnementPalana Environnement
Innovatieve middelen en technieken om het hoornkoraalbestand te herstellen
Meer info

 

Bevordering van een rationeel watergebruik


Shayp
Neem controle over uw waterverbruik
Meer weten
(in het kader van SE'nSE)

 

* projecten die worden gesteund in het kader van een partnerschap met BeMed, dat steun verleent aan en netwerken vormt van actoren die zich inzetten voor de bestrijding van de plasticvervuiling in het Middellandse-Zeegebied.

Masterproeven met betrekking tot water die beloond werden door de Stichting voor Toekomstige Generaties

Agathe Salmon
"De vervrouwelijking van de vissen door de aanwezigheid van oestrogeen in het oppervlaktewater"
Meer info (in het Frans)

 

Anthony Pisano
"Beheer van plastic afval in de oceanen, een oplossing voor de Great Pacific Garbage Patch"
Meer info (in het Frans)

 

HERA Erica Berghman
"Analyse en modellering van een drinkwaterproductiesysteem door filtratie onder de rivierbedding"
Meer info (in het Frans)

> ontdek alle werken van de HERA Awards op het gebied van het aquatisch milieu

 

Via het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties kunt u een concrete bijdrage leveren aan duurzame initiatieven voor de bescherming van het aquatisch milieu. Uw giften met belastingvermindering (tot 60% in 2020): Triodos Bank - IBAN BE98 5230 4030 5393 - BIC TRIOBEBB, met de mededeling "Steun aan het Aether Fonds".

Wij werken met een onafhankelijk scoutingnetwerk voor de selectie van projecten. Wij nemen daarom geen ongevraagde aanvragen in overweging.

Contactpersoon bij de Stichting voor Toekomstige Generaties: Jérôme Chaplier - j.chaplier (a) stg.be