Als platform voor transformatieve filantropie, is de stichting uitgerust om diverse filantropische formule's onder te brengen : nominiatieve fondsen, familiale fondsen, bedrijfsfondsen... Deze fondsen geven u, als donateurs van de Stichting, recht op fiscale aftrekbaarheid. 

Deze fondsen kunnen kapitaalsfondsen zijn (gebaseerd op een beginbedrag dat toelaat om een jaarlijks inkomen te genereren dat toegekend wordt aan het maatschappelijk doel van de Stichting), dotatiefondsen (gebaseerd op een op voorhand vastgelegd bedrag dat jaarlijks aan het fonds toegekend wordt opdat het zijn rol kan vervullen) of verbruiksfondsen (waarvan de levensduur beperkt is en waarvan jaarlijks zowel de kapitaalsopbrengsten als een deel van het beginkapitaal gebruikt worden om intensiever te investeren in het maatschappelijk doel dat door de stichter vooropgesteld is).

Andere formule's kunnen ook op maat uitgewerkt worden.