Een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen is mogelijk!
Laat ons daartoe denken en handelen in 360°, door gelijktijdig vier dimensies in aanmerking te nemen :
sociaal, ecologisch, economisch en participatief.