Hier vindt u de persberichten en het persmateriaal in verband met onze projecten.

Vier innovatieve Belgische start-ups met positieve milieu-impact ontvangen een filantropische financiële steun van in totaal € 150.000

La Banque Triodos, Belvas, COSUCRA et la Fondation pour les Générations Futures s’associent dans le cadre des HERA Awards for Future Generations

Elk initiatief ontvangt een beurs tot € 5000, dankzij de steun van het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties, Wallonië en Leefmilieu Brussel.

Pagina's