Hier vindt u de persberichten en het persmateriaal in verband met onze projecten.

La Banque Triodos, Belvas, COSUCRA et la Fondation pour les Générations Futures s’associent dans le cadre des HERA Awards for Future Generations

Elk initiatief ontvangt een beurs tot € 5000, dankzij de steun van het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties, Wallonië en Leefmilieu Brussel.

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut de weg van de circulaire economie. Een van de hefbomen daarvoor is financiering. Alleen kunnen investeerders vaak niet correct inschatten wat het potentieel is van circulaire projecten en zijn de kredietdossiers van ondernemingen maar matig onderbouwd waardoor er terughoudendheid is om in hun circulaire projecten te investeren. In het kader van ‘Circular Impact Investing’, een project gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair, werd de CEvaluator ontwikkeld.

Pagina's