Novacitis is een coöperatie met sociaal oogmerk van burgers en ondernemers, die via ondernemerschap mee een impuls wil geven aan de overgang naar een duurzame economie en een beter collectief welbevinden.

Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. Het bedrijf koopt panden en maakt er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen.

"Espace Kegeljan" beheert het oude gasthuis Kegeljan en blaast het nieuw leven in als ontmoetings-, vormings- en woonruimte.

Batigroupe is een coöperatie van bedrijven die actief zijn in de bouwsector en die ethisch en duurzaam willen werken.