De SE’nSE projectoproep voor 2023 is gelanceerd!

De achtste projectoproep voor startende ondernemers die een duurzaam project met een positieve invloed op het milieu ontwikkelen is gelanceerd en loopt van van 16 mei 2023 tot 6 juli 2023. 

Interesse in zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde lening tot € 50 000 voor je milieugerichte start-up?

Download de volgende documenten :

Stuur deze ingevulde documenten samen met een investor deck (max 20 slides) en de CVs van de (co-)founders naar sense@fgf.be om je kandidaat te stellen.


De projectoproep is nationaal en verloopt volledig in het Engels (zowel het vervolledigen van het kandidaatsdossier als de presentatie voor de jury).

Agenda

  • Lancering van de projectoproep: 16/05/2023
  • Deadline voor kandidatuur: 06/07/2023, middernacht
  • Bekendmaking van de 6 tot 8 kandidaten die worden uitgenodigd om hun project voor te stellen aan de jury, op basis van evaluatie van de jury: 07/09/2023
  • Pitch in het Engels voor de jury: begin Oktober
  • Openbare bekendmaking van de laureaten tijdens de Future Generations Summit (aanwezigheid verplicht) : 23/11/2023. Deze bekendmaking wordt gevolgd door een nationale communicatiecampagne

 

SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups.

Bijdragen aan een meer duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dat beoogt het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship (SE'nSE) Fonds, een fonds zonder winstoogmerk, ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het SE'nSE Fonds werd opgericht in 2016 door ondernemer Pierre Mottet.

Het Fonds richt zich op milieugerichte start-ups met een duurzame werking. Concreet biedt het zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde lening. De bedoeling is zo de kloof tussen het “Friends, Family & Fools” stadium en meer structurele en omvangrijke financiering te dichten.

Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de constructieve feedback van de jury, samengesteld uit experten, impactinvesteerders en -ondernemers. Verder biedt het zichtbaarheid en toegang tot een uitgebreid netwerk van impactgerichte organisaties en individuen. Ten slotte kan het SE'nSE-fonds voor jonge en duurzame ondernemingen worden gebruikt als label, om andere investeerders te overtuigen van uw potentiële positieve milieu-impact en de capaciteiten van het team.

In het kader van haar steunprogramma voor duurzaam ondernemerschap geniet de Stichting de steun van Wallonië (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat), de Vlaamse Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel).

Concreet biedt het SE'nSE Fonds zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde lening. Ondernemers kunnen zo lang als nodig beroep doen op dit bedrag. Al is het mechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde ondernemingen worden gestimuleerd om de lening zo snel mogelijk terug te betalen. Zodoende kan dit bedrag steeds opnieuw uitgeleend worden aan andere ondernemingen. Dankzij de jaarlijkse donaties kan het Fonds bovendien blijven groeien.

Een achtergestelde lening is kredietvorm die risicovol is voor de kredietgever. De kredietgever, het SE’nSE Fonds, wordt namelijk pas als laatste in rij terugbetaald in het geval van een faillissement of onvermogen. Banken beschouwen dit type lening als quasi-eigen vermogen, hetgeen ondernemers helpt bij het bekomen van financiering. In vergelijking met klassieke investeringen, leidt zulke lening niet tot verwatering. Omwille van deze redenen ligt de rentevoet iets hoger dan bij andere leningen.

 

Meer informatie:
Emma Roemans
e.roemans@futuregenerations.be
+32 493 54 68 36
+32 2 888 84 25

> Bent u op zoek naar andere financiële steun?