De SE’nSE projectoproep voor 2022 is nu gesloten! We zien elkaar weer in de herfst voor de bekendmaking van de winnaars van 2022!

De zevende projectoproep voor startende ondernemers die een duurzaam project met een positieve invloed op het milieu ontwikkelen werd gelanceerd en loopt van 21 april 2022 tot 8 juni 2022 middernacht.

De projectoproep is nationaal en verloopt volledig in het Engels (zowel het vervolledigen van het kandidaatsdossier als de presentatie voor de jury).

SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups.

Bijdragen aan een meer duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dat beoogt het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship (SE'nSE) Fonds, een fonds zonder winstoogmerk, ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het SE'nSE Fonds werd opgericht in 2016 door ondernemer Pierre Mottet.

Het Fonds richt zich op milieugerichte start-ups met een duurzame werking. Concreet biedt het zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde converteerbare lening. De bedoeling is zo de kloof tussen het “Friends, Family & Fools” stadium en meer structurele en omvangrijke financiering te dichten.

Dankzij jaarlijkse donaties van de oprichter en bijkomende donatoren (Aether Fonds voor Toekomstige Generaties, Eurofins Foundation, Brussels Leefmilieu en de Waalse Regio voor deze editie), beschikt dit projectoproep over minstens €150.000 per jaar die hem in staat stelt 3 tot 5 jonge ondernemingen te selecteren.

Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de constructieve feedback van de jury, samengesteld uit experten, impactinvesteerders en -ondernemers. Verder biedt het zichtbaarheid en toegang tot een uitgebreid netwerk van impactgerichte organisaties en individuen.

Met de steun van:

Logo Fonds SE'nSE      

Logo Fonds Aether

    Logo Eurofins Foundation
   

In het kader van haar steunprogramma voor duurzaam ondernemerschap geniet de Stichting de steun van Wallonië (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel).

Concreet biedt het SE'nSE Fonds zaaikapitaal in de vorm van een achtergestelde converteerbare lening. Ondernemers kunnen zo lang als nodig beroep doen op dit bedrag. Al is het mechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde ondernemingen worden gestimuleerd om de lening zo snel mogelijk terug te betalen. Zodoende kan dit bedrag steeds opnieuw uitgeleend worden aan andere ondernemingen. Dankzij de jaarlijkse donaties kan het Fonds bovendien blijven groeien.

Een achtergestelde lening is kredietvorm die risicovol is voor de kredietgever. De kredietgever, het SE’nSE Fonds, wordt namelijk pas als laatste in rij terugbetaald in het geval van een faillissement of onvermogen. Banken beschouwen dit type lening als quasi-eigen vermogen, hetgeen ondernemers helpt bij het bekomen van financiering. In vergelijking met klassieke investeringen, leidt zulke lening niet tot verwatering. Omwille van deze redenen ligt de rentevoet iets hoger dan bij andere leningen.

Een converteerbare lening is een kredietvorm die op termijn omgezet kan worden naar aandelen in de onderneming. Het SE’nSE Fonds verkiest terugbetaling boven conversie. Na een eerste rentevrije periode stijgt de rentevoet vervolgens gradueel. Dit geeft de onderneming de tijd om voldoende cashflow te genereren alvorens zijn lening af te lossen, en tegelijk de motivatie om binnen de 3 jaar over te gaan tot terugbetaling. De eerste periode (tot 1,5 jaar) is rentevrij In een tweede termijn (vanaf het 4de jaar), wanneer terugbetaling in het gedrang komt, kan het beheerscomité van het SE’nSE Fonds opteren de lening om te zetten in (certificaten van) aandelen. Dit gebeurt steeds in overleg met de betrokken ondernemers.

 

Meer informatie:
Emma Roemans
e.roemans@futuregenerations.be
+32 493 54 68 36
+32 2 888 84 25

> Bent u op zoek naar andere financiële steun?