SE’nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups.

Fonds SE’nSEBijdragen aan een duurzame wereld door de ondernemingsgeest te stimuleren. Dat is de doelstelling van het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund (SE'nSE Fund), gecreëerd door ondernemer Pierre Mottet en ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties.

 

Ondernemerschap stimuleren

Signature Fonds SE'nSEBijdragen aan een duurzame wereld door ondernemerschap te stimuleren. Dat beoogt het SE’nSE Fonds,  opgericht door ondernemer Pierre Mottet in 2016 en ondergebracht bij Stichting voor Toekomstige Generaties.

Dankzij een jaarlijkse donatie van de oprichter en van bijkomende donatoren – het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties, de Eurofins Foundation – kan het Fonds ondernemers die projecten ontwikkelen met een aanzienlijke positieve milieu-impact, ondersteunen aan de hand van zaaikapitaal en het delen van ervaring en een netwerk. De ambitie van het SE’nSE Fonds is om ieder jaar drie tot vijf kwaliteitsvolle ondernemingen te selecteren.

Elk jaar selecteert de Expertenjury tot zes beloftevolle start-ups met een grote (potentiële) positieve impact op het milieu en een duurzame werking.

Bovenop de financiële steun, biedt het Fonds ondernemers de mogelijkheid hun projecten bij te sturen op basis van de constructieve feedback van de Expertenjury, samengesteld uit ervaren impactondernemers en -investeerders. Het vertrouwen van deze jury in de startende projecten opent vervolgs deuren naar andere, meer klassieke en omvangrijke financieringsbronnen.

Maximaliseren van duurzame milieuwinst

Naar het idee van Pierre Mottet, de oprichter, is het SE’nSE Fonds een investeringsfonds zonder fiancieel winstoogmerk. Het Fonds richt zich eerder op het maximaliseren van de baten voor het milieu. De bedoeling is om de kloof te dichten tussen het 3F's stadium (friends, family and fools) en meer structurele en omvangrijke financiering.

Om het risico van dit type investeringen te verlichten en de duurzaamheid van het Fonds op lange termijn te verzekeren, zal het Fonds deel hebben in de winsten van de succesvolle ondernemingen. Het investeringsmechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde projecten worden gestimuleerd om de investeringen zo snel mogelijk terug te betalen. Al kunnen ze ervoor kiezen om zo lang als nodig beroep te doen op de fondsen.

Een eigentijdse, veranderingsgerichte visie op filantropie

Met het oog op de huidige uitdagingen en crisissen kiest Pierre Mottet voor een aanpak die zowel “rationeel” als “veranderingsgericht” is. Deze zeer eigentijdse visie op filantropie overstijgt emotieve kortetermijnantwoorden en zet de maatschappij aan tot een 360°-denken en handelen, eigen aan duurzame ontwikkeling.

Via het SE’nSE Fonds drukt Pierre Mottet zijn vertrouwen uit in de werking van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Hij moedigt hiermee ook andere mecenas-ondernemers aan om vandaag nog mee te investeren in ondernemerschap ten gunste van de toekomstige generaties.

Het SE’nSE Fonds wordt geleid door een beheerscomité bestaande uit de oprichter, de directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties en een derde persoon. Het Fonds heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en haar vermogen valt samen met dat van de Stichting. Het Fonds wordt beheerd volgens de leidende principes voor de creatie van een fonds op naam in de schoot van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

> Alle informatie betreffende SE'nSE.

SE'nSE Fonds

Een zaaikapitaalfonds voor duurzame, milieugerichte start-ups
Stichting voor Toekomstige Generaties
2017