« If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. » (Afrikaans gezegde)

Uitwisseling tussen de actieve maatschappelijke spelers is nodig om de transitie naar een duurzame wereld te versnellen. Toch zoeken deze actoren elkaar niet spontaan op. De Stichting faciliteert reeds jarenlang de dialoog tussen deze spelers door debat- en discussiefora te creëren met als doel samen een 360°- toekomstvisie uit te werken. Deze fora, die gekenmerkt worden door een dynamiek van onderuit (bottom-up) en tussen gelijken (peer to peer), versterken onze democratie.

Lees hieronder meer over onze verschillende projecten.

Deploy all foundations assets for positive systemic change

Inspireren tot systeemverandering in de bedrijfswereld

Deze projectoproep is voorlopig alleen beschikbaar in het Frans maar anderstalige kandidaten mogen het dossier in het Engels invullen. <

Een fonds voor het water die opgericht werd door een zeilliefhebber om mee te denken, te handelen en te investeren op 360° om de zeeën en rivieren te beschermen.