« If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. » (Afrikaans gezegde)

Uitwisseling tussen de actieve maatschappelijke spelers is nodig om de transitie naar een duurzame wereld te versnellen. Toch zoeken deze actoren elkaar niet spontaan op. De Stichting faciliteert reeds jarenlang de dialoog tussen deze spelers door debat- en discussiefora te creëren met als doel samen een 360°- toekomstvisie uit te werken. Deze fora, die gekenmerkt worden door een dynamiek van onderuit (bottom-up) en tussen gelijken (peer to peer), versterken onze democratie.

Lees hieronder meer over onze verschillende projecten.

Inspireren tot systeemverandering in de bedrijfswereld

Vijf provincies met een lokale prijs voor duurzame ontwikkeling!

SE'nSE, een zaaikapitaalfonds voor duurzame en milieugerichte start-ups.

Deze projectoproep is voorlopig alleen beschikbaar in het Frans en het Engels maar anderstalige kandidaten mogen het dossier in het Engels invullen.

Een fonds voor het water die opgericht werd door een zeilliefhebber om mee te denken, te handelen en te investeren op 360° om de zeeën en rivieren te beschermen.

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceerde in 2019 een nieuw programma dat financiële steun biedt aan student-ondernemers die een product, dienst of technologie ontwikkelen met een positieve maatschappelijke impact.

Samen bouwen aan een duurzaam project- Met deze unieke gratis tool heb je een heuse leidraad in handen om de projecten die je na aan het hart liggen in een duurzame richting te laten evolueren.