We denken meestal liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn. Het is nochtans zinvol om daar nu al eens bij stil te staan. In uw testament kunt u te kennen geven op welke manier uw bezit, uw geld en uw vermogen ten goede kan komen aan uw naasten en aan de zaken die u na aan het hart liggen.

Naast uw familie en vrienden, kunt u uw bezittingen ook een bijzondere bestemming geven, door een duurzame daad te stellen voor de toekomstige generaties.

Mogelijkheden

Legaten

Op legaten aan de Stichting voor Toekomstige Generaties, een stichting van openbaar nut, erkend per Koninklijk Besluit (nr. 5529/98), is een erg gunstig belastingtarief van toepassing.

Duo-legaten

Wenst u een deel van uw vermogen aan een goed doel na te laten en tegelijk evenveel (en zelfs meer) aan uw erfgenamen of legatarissen? Met een duo-legaat kunt u de erfenis van de door u aangeduide begunstigden verhogen, ongeacht de graad van afstand tot de erfgenaam, aangezien enkel de Stichting (verminderde) successierechten zal moeten betalen.

Specifieke fondsen

U kunt bovendien binnen de Stichting een specifiek of een nominatief fonds aanleggen via legaten of een schenking.

Meer informatie

Officiële informatie

Om meer te weten te komen over de verschillende soorten legaten, duo-legaten, schenkingen, testamenten en successierechten, kunt u surfen naar www.notaris.be/erven-schenken. U kunt ook bij uw notaris terecht.

Neem contact met ons op

Overweegt u de mogelijkheid om een legaat te laten aan de Stichting voor Toekomstige Generaties of twijfelt u tussen de verschillende alternatieven (legaten, duo-legaten, schenkingen, al dan niet gepaard met de oprichting van een specifiek fonds binnen de Stichting)?

Neem gerust contact met ons op om erover te praten. Contacteer Benoît Derenne, Directeur, op het nummer 081 22 60 62 of stuur een e-mail naar B.Derenne (at) stg.be