Elke gift leidt een dubbelleven

75% van het totaalbedrag van de giften aan de Stichting gaat rechtstreeks naar concrete projecten en 25% wordt aan het eigen kapitaal toegevoegd om intresten te genereren, die op hun beurt weer gebruikt worden voor de financiering van diverse projecten gedurende vele jaren!

Uw geld wordt aangewend overeenkomstig onze waarden

Het geld waarover de Stichting als kapitaal beschikt, wordt geïnvesteerd in fondsen die in de lijn liggen met onze waarden. Bovendien wil de Stichting samen met andere stichtingen de maatschappelijke impact van haar beleggingen vergroten, door middel van projecten zoals Foundation 3.0.

Uw geld wordt goed beheerd

We zijn verheugd te kunnen bevestigen - met de cijfers in de hand - dat het kapitaal van de Stichting traag maar gestaag groeit.