Kit duurzame ontwikkeling

Samen bouwen aan een duurzaam project

Je organiseert een evenement? Of een kamp met de jeugdbeweging? Je bent projectverantwoordelijke ?
Je wil voor  je evenement, je kamp of je project een aantal verbeteringspunten uitwerken op het vlak van duurzaamheid? Of je projecten gezamenlijk evalueren? 

Dan is de 'Kit Duurzame Ontwikkeling' iets voor jou. Met deze unieke gratis tool heb je een heuse leidraad in handen om de projecten die je na aan het hart liggen in een duurzame richting te laten evolueren.
De starterskit is een doe-instrument, opgevat om in groep over duurzame ontwikkeling na te denken, al kan het ook als individuele oefening worden gebruikt. De kit zet aan om met een « duurzame » bril naar projecten te kijken en rekening te houden met aspecten die vaak buiten beeld blijven. De Kit maakt ‘duurzame ontwikkeling’ begrijpbaar en concreet, aan de hand van praktische en bruikbare verbeterpunten.
De kit bestaat (voorlopig) in 3 verschillende versies, namelijk

  • Een algemene kit voor projecten. Voor projectverantwoordelijken die een project willen organiseren of die samen met het team een bestaand project willen evalueren om het in de toekomst in een duurzaam perspectief in te schrijven. Meer info...
  • Een kit voor evenementen. Voor iedereen die een evenement (fuif, festival, wijkfeest,…) organiseert en op zoek is naar concrete pistes o.a. rond hoe het team beter laten samenwerken, de participatie bevorderen, het evenement ecologischer maken, op economisch vlak goed beheren, de relatie met de buurt herstellen of het toegankelijk maken voor iedereen. Meer info...
  • Een kit voor kampen. Voor begeleiders en jeugdbewegingen die bij de organisatie van hun kamp rekening willen houden met duurzame ontwikkeling en dit ook willen uitleggen aan hun ploeg. Meer info...

In de toekomst zullen er wellicht nog andere versies ontwikkeld worden....

Opgelet : om gebruik te maken van de kit, verwachten we dat je een aantal gebruiksvoorschriften respecteert. Zo wordt van de deelnemende initiatieven verwacht dat ze zich ertoe verbinden om hun ervaringen met de kit te delen met de Stichting. Als we iets doen, dan doen we het graag goed :-)