Logo Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties

Steun voor student-ondernemers bij het prototypen van hun duurzame, technische innovaties.

Een verhaal dat begint met een ontmoeting

Mme VanheeMevrouw Marguerite Vanhee, dochter van Albert Vanhee - een technicus en geniale uitvinder in de drukkerijsector - besliste in 2019 om bij de Stichting voor Toekomstige Generaties een Fonds op te richten ter nagedachtenis aan haar vader én ten voordele van de toekomstige generaties.

Albert Vanhee, was een technicus in een drukkerij. Hij vond een onderdeel uit dat het drukproces aanzienlijk verbeterde, maar door gebrek aan financiële middelen kon hij zijn uitvinding niet patenteren. Zijn baas nam de gelegenheid te baat, kocht de patenten, en het onderdeel werd gecommercialiseerd zonder dat zijn uitvinder ooit mee kon delen in de winsten.

Marguerite Vanhee: "Bij de Stichting voor Toekomstige Generaties vond ik een ongelooflijk welkom om het fonds waar ik al een tijdje van droomde te realiseren. Met dit fonds richt ik mij op studenten - vooral in technische studierichtingen - die een doel voor ogen hebben dat ze van begin tot einde met passie willen nastreven. Ik wil hen ondersteunen in het concretiseren van hun project dat een bijzondere bijdrage levert aan de wereld van morgen en de toekomstige generaties."

De opzet van het Albert Vanhee Fonds

Albert VanheeIn lijn met de persoonlijkheid van Albert Vanhee ondersteunt het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties duurzame technische (in brede zin)innovaties.

Naast de financiering van de realisatie van een prototype van een nieuw duurzaam product door student-ondernemers (een beurs tot €5000 per initiatief), bekroont het Fonds tevens masterproeven van (pas afgestudeerde) studenten met een HERA Award “Sustainable Engineering” (een prijs van €2500).

Het is de bedoeling van de oprichtster om duurzame technische innovaties met een reëel marktpotentieel te stimuleren en het cruciale financiële duwtje in de rug te geven op het juiste moment.

> ontdek de winnaars Prototyping the Future

Type fonds en beheer

Het Albert Vanhee Fonds voor de Toekomstige Generaties is een ‘fonds op naam’ ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het is tevens een verbruiksfonds.
Mevrouw Vanhee is zelf geen lid van het Beheerscomité van haar Fonds, dat in het volste vertrouwen geleid wordt door:
- Marcel Miller (voorzitter), voorzitter Conseil d’Orientation van ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur) en voormalig Managing Director Alstom Benelux
- Laura Beltrame, Expert Human Capital bij Agoria
- Benoît Derenne, Directeur van de Stichting voor toekomstige generaties

Contact bij de Stichting voor Toekomstige Generaties: Emma Roemans - e.roemans (a) stg.be