De activiteiten van de Stichting situeren zich in verschillende domeinen:

  • Morgen VOORBEREIDEN door de knappe koppen van morgen te stimuleren om in 360° te denken en te handelen door doctoraatsthesissen en masterproeven die deze aanpak integreren, te valoriseren (cf. HERA).
  • Vandaag INSPIREREN door projectdragers in de schijnwerpers zetten die vandaag al in 360° handelen en zo medeburgers (en in het bijzonder de jongeren) te inspireren om hier ook dagelijks invulling aan te geven (cf. Grote Prijs).
  • Dialoog FACILITEREN over "onze gezamelijke toekomst" via het creëren van nieuwe overleg- en discussiefora.
  • Duurzaam INVESTEREN, als aandeelhouder, in een economie die bijdraagt aan een maatschappij waarin de toekomstige generaties bestaansrecht hebben.

Lees hieronder meer over onze verschillende projecten.

10 december 2018, BEL (Tour & Taxis), Brussel

Excellentieprijzen om de breinen van morgen voor te bereiden op een denken en handelen in 360°

Prijs voor initiatieven die met succes de principes van duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking

Tournée générale is een ontmoetings- en ontdekkingstraject dat deelnemers een unieke kans biedt om een kijkje te nemen achter de schermen van een aantal inspirerende initiatieven.

Vijf provincies met een lokale prijs voor duurzame ontwikkeling!

Projectoproep SE'nSE 2021, voor oprichters van duurzame start-ups - oproep gesloten

Begeleiding van gemeenten en OCMW's in de richting van duurzame ontwikkeling

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt student-ondernemerschap in 360°!

Samen bouwen aan een duurzaam project- Met deze unieke gratis tool heb je een heuse leidraad in handen om de projecten die je na aan het hart liggen in een duurzame richting te laten evolueren.

De transitiedynamiek versterken.

Deploy all foundations assets for positive systemic change

Inspireren tot systeemverandering in de bedrijfswereld

Burgers op zoek naar duurzame modellen voor intergenerationele solidariteit

Specifieke jongerenprojecten van de Stichting

Een fonds voor het water die opgericht werd door een zeilliefhebber
om mee te denken, te handelen en te investeren op 360° om de zeeën en rivieren te beschermen.

Het opzetten van duurzame productieketens voor ethische en verantwoorde producten.

Categorie : Eerlijke Handel

Cociter ('Comptoir Citoyen des Énergies') is een Waalse coöperatieve die zich toelegt op de levering van groene stroom. Cociter is in handen van 12 Waalse burgercoöperatieven die groone stroom produceren voor hun coöperanten.

Categorie : Energie

Duurzame Ontwikkeling kan niet zonder de P van participatie

Categorie : Democracy

De G1000, het grootste burgerinitiatief voor democratische innovatie in Europa, gesteund door de Stichting voor Toekomstige Generaties

Categorie : Democracy

La SMALA est une coopérative solidaire qui regroupe et appuie des entrepreneur.se.s à impact qui ont l’ambition de construire le monde demain.
 

Categorie : Diverse sectoren

Het Regenero Impact Fund investeert in Europese bedrijven uit sleutelsectoren (hernieuwbare energie, duurzame voeding, circulaire producten en materialen) die de overgang naar een ‘regenererende economie’ versterken.

Categorie : Diverse sectoren

Novacitis is een coöperatie met sociaal oogmerk van burgers en ondernemers, die via ondernemerschap mee een impuls wil geven aan de overgang naar een duurzame economie en een beter collectief welbevinden.

Categorie : Bouw & Immobiliën

La Ferme Nos Pilifs is een beschutte werkplaats. Ze heeft als missie nuttig, bezoldigd en valoriserend werk te verschaffen aan 145 werknemers met een handicap en aan een dertigtal personen die hun buitengewone collega’s begeleiden.

Categorie : Diverse sectoren

Toen in 2000 bleek dat kleine windturbines niet rendabel waren voor persoonlijke consumptie, vonden een aantal gezinnen uit de Westhoek elkaar en maakten ze mensen warm om samen te investeren in grote exemplaren. Dit was het begin van een coöperatie die intussen een kleine 5.000 vennoten telt.

Categorie : Energie

Ecopower is een burgercoöperatie die 100% hernieuwbare, lokale energie produceert (in België) en levert (in Vlaanderen). Ecopower verenigt burgers die samen elektriciteit oogsten uit wind, zon en waterkracht en zij producert duurzame groene warmte in de pelletfabriek in Ham.

Categorie : Energie

Hefboom verschaft financiering, managementadvies en dienstverlening voor ondernemingen en organisaties in de sociale en duurzame economie in Vlaanderen en Brussel.

Categorie : Financiën

F'in Common is een door burgers aangedreven coöperatiefonds voor de financiering van de sociale economie.

Categorie : Financiën

G1000 is een platform voor democratische vernieuwing binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties. Onze team ontwikkelt, ondersteunt en promoot nieuwe vormen van overleg die de democratie versterken, van het lokale tot het internationale niveau.

Categorie : Democracy

Paysans-Artisans is een burgercoöperatie dat ons voedsel- en landbouwmodel van onderuit wil transformeren door producenten en consumenten te verenigen.

Categorie : Voeding

(Deze pagina bestaat enkel in het Engels)

B Corp companies aim to 'redefine success in business by competing not to be the best in the world, but to be the best for the world'.

B Corp drives this systemic change through a number of interrelated initiatives:

Categorie : Diverse sectoren

Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. Het bedrijf koopt panden en maakt er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Energie 2030 produceert en levert maatschappelijk verantwoorde en duurzame energie.

Categorie : Energie

Crédal promoot een rechtvaardige en solidaire samenleving, in het bijzonder op financieel gebied.

Categorie : Financiën

LST (Strijd Solidariteit Werk) is een beweging van permanente vorming (‘éducation permanente’) en van weerstand tegen hetgeen armoede voortbrengt.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Fairtrade Belgium zet zich in voor het creëren van een afzetmarkt voor Fairtrade- producten in België.

Categorie : Eerlijke Handel

NewB is een coöperatie die als doelstelling heeft om een eerlijke, coöperatieve, participatieve, professionele en duurzame bank op te richten.

Categorie : Financiën

In "The Conference House" biedt Café de Fiennes duurzame werk-, vergader- en ontmoetingsruimte.

Categorie : Bouw & Immobiliën

"Espace Kegeljan" beheert het oude gasthuis Kegeljan en blaast het nieuw leven in als ontmoetings-, vormings- en woonruimte.

Categorie : Bouw & Immobiliën

CORE is een studentencoöperatie actief op 3 domeinen: mobiliteit, huisvesting en industrieel energiegebruik.

Categorie : Energie

Batigroupe is een coöperatie van bedrijven die actief zijn in de bouwsector en die ethisch en duurzaam willen werken.

Categorie : Bouw & Immobiliën

Trividend investeert in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers, met risicokapitaal.

Categorie : Financiën

Terre du Hayon ondersteunt duurzame en milieuvriendelijke landbouw op mensenmaat.

Categorie : Voeding

Triodos Bank financiert initiatieven op het gebied van sociale economie, milieu, gezondheidszorg en cultuur.

Categorie : Financiën

Coprosain is een landbouwcoöperatie die staat voor duurzame en lokale landbouw.

Categorie : Voeding

Het belangrijkste doel van Oxfam-Wereldwinkels is het onrecht in de huidige handelsrelaties bekendmaken bij het brede publiek.

Categorie : Eerlijke Handel