Steun de Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties zet in de jonge generaties die denken, prototypes maken en een duurzame toekomst bouwen en consolideren in 360°.
Draag samen met onze gemeenschap van vrijwilligers, donateurs en partners bij aan een duurzame toekomst: steun ons (voor zover u dat al niet gedaan hebt)!

Voor een flinke dosis optimisme kunt u, via ons activiteitenverslag voor 2019-2020 of onze website, de inspirerende initiatieven ontdekken die door de Stichting worden gesteund.

Ook u kunt helpen de wereld te transformeren zodat deze leefbaar is en blijft voor de toekomstige generaties: doe een gift of stuur ons een aanmoedigend bericht (niet aftrekbaar)!

Ik doe een gift
(particulier)

IK DOE EEN GIFT

 

Ik doe een gift
(organisatie)

IK DOE EEN GIFT

 

Ik kan geen gift doen,
maar ik steun u van harte!

IK STUUR EEN BERICHT

(*) Als het totaal van uw giften voor dit jaar € 40 bedraagt, sturen wij u in februari van het volgende jaar een attest waarmee u een belastingvermindering kunt krijgen.

Dit kan ook via het rekeningnummer IBAN BE 98 5230 4030 5393 - BIC: TRIOBEBB op naam van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Daarnaast kunt u via een permanente opdracht geven. In dit geval gaat het om een regelmatige gift, via een maandelijkse of jaarlijkse permanente opdracht bij uw bank.

Bedankt voor uw steun!

Goede redenen om ons te steunen met een gift

De Stichting voor Toekomstige Generaties is een platform voor transformatieve filantropie. Ons doel: een leefbare wereld doorgeven. Dat willen we doen door iedere dag te ijveren voor een duurzame samenleving, met een 360°-visie, voor de toekomstige generaties. Daarom heeft de Stichting uw steun nodig!

Er staan heel wat projecten op stapel:

Future Generations Summit - © TonuDe Stichting brengt mensen samen in een brede, actieve community, om aan duurzame oplossingen te werken.
De Stichting voor Toekomstige Generaties wenst een 2de FUTURE GENERATIONS SUMMIT te organiseren. Was u erbij tijdens de eerste editie op 10 december 2018 ? Dit belangrijke uitwisselingsmoment over « de transformatieve kracht van geld » en over innovatieve oplossingen, voorgesteld door ondernemers, was een enorm succes. Daarom zouden we dit evenement graag herhalen. Maar daarvoor hebben we uiteraard voldoende middelen nodig.

SE'nSE Fonds - SusanovaSamen met experten op het terrein selecteert de Stichting jaarlijks een groot aantal buitengewone initiatieven. Deze hebben een financieel duwtje in de rug nodig om hun projecten te concretiseren of te solideren. Help ons hen te steunen!
Of het nu gaat om (pas afgestudeerde) studenten of onderzoekers, student-ondernemers of impact-ondernemers: de projecten die financiële steun en zichtbaarheid nodig hebben zijn talrijk. Dankzij uw giften draagt u bij aan de verwezenlijking van hun veranderingsgerichte projecten!

G1000 - GreenzechoSinds 2011 steunt de Stichting, naar gelang de beschikbare middelen, de experten van de G1000 om te werken aan de uitrol van een deliberatieve democratie.
Met een gift aan de Stichting steunt u het cruciale proces van democratische vernieuwing. Zo bestaat sinds 25 februari 2019 in de Duitstalige Gemeenschap, naast het Parlement, een door loting samengestelde permanente burgervergadering, een wereldprimeur! Meer steun is nodig om zulke nieuwe vormen van burgerparticipatie mogelijk te maken en ons democratische model nieuw leven in te blazen.

 

U, die met uw giften de werking van de Stichting steunt, bent onze beste ambassadeur!
Praat in uw omgeving over onze activiteiten en over de mogelijkheid ons te steunen via een gift, een fonds op naam, een legaat... De transformatie richting een duurzaam samenlevingsmodel voor de toekomstige generaties moet vandaag in gang worden gezet!

Uw giften met belastingaftrek:
Triodos Bank
IBAN BE98 5230 4030 5393
BIC TRIOBEBB