De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke stichting voor openbaar nut en is actief in de drie gewesten van ons land. Als platform voor transformatieve filantropie maakt de Stichting het voor haar partners, mecenassen en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties.

Visie

De Stichting is ervan overtuigd dat we een leefbare wereld kunnen doorgeven aan onze kinderen, op voorwaarde dat we systematisch een 360° - denk- en handelswijze aannemen, waarbij 4 dimensies simultaan in aanmerking genomen worden: sociaal, ecologisch, economisch en participatief (ook wel gekend onder de benaming de « 4P’s » voor People, Planet, Prosperity, Participation).

Missie

Als platform voor transformative filantropie, wil de Stichting zoveel mogelijk actieve spelers aanzetten om deze 360° - aanpak te hanteren. Met haar acties richt de Stichting zich prioritair op studenten en jonge onderzoekers, projectdragers, start-ups et filantropen.

Acties

  • Morgen VOORBEREIDEN door de knappe koppen van morgen te stimuleren om in 360° te denken en te handelen door doctoraatsthesissen en masterproeven die deze aanpak integreren, te valoriseren (cf. HERA).
  • Vandaag INSPIREREN door projectdragers in de schijnwerpers zetten die vandaag al in 360° handelen en zo medeburgers (en in het bijzonder de jongeren) te inspireren om hier ook dagelijks invulling aan te geven (cf. Grote Prijs).
  • Dialoog FACILITEREN over « onze gezamelijke toekomst » via het creëren van nieuwe overleg- en discussiefora.
  • INVESTEREN, als aandeelhouder, in een economie die bijdraagt aan een maatschappij waarin de toekomstige generaties bestaansrecht hebben.
  • Transformatieve filantropische acties ONDERSTEUNEN door mecenassen en donateurs een 360° - filantropisch dienstenplatform te bieden, dat het mogelijk maakt om effecten en financiële middelen over te maken ten voordele van de toekomstige generaties.

 

Waarden

De visie en de acties van de Stichting steunen op 4 fundamentele waarden die een drijfveer vormen voor de transitie naar een duurzamere wereld.

Waarden van de Stichting

  • Ruimdenkendheid & Vertrouwen: de toekomst is iets waar we samen aan bouwen en 'duurzame ontwikkeling' kan op verschillende manieren invulling krijgen. Daarom wil de Stichting initiatiefnemers een kader aanreiken dat hen toelaat hun initiatieven in een bepaalde richting te oriënteren, in alle vertrouwen.
  • Stimulatie: via haar acties wil de Stichting initiatieven en initiatiefnemers stimuleren en versterken.
  • Positiviteit: de Stichting valoriseert positieve en inspirerende initatieven voor een betere wereld. Ze wilt verderbouwen op de sterktes en niet op de zwaktes van de samenleving.
  • Autonomie: de Stichting wil de autonomie van de actieve spelers en hun handelingscapaciteit daar waar ze zich bevinden, versterken.