Steun de Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties zet in de jonge generaties die denken, prototypes maken en een duurzame toekomst bouwen en consolideren in 360°.
Draag samen met onze gemeenschap van vrijwilligers, donateurs en partners bij aan een duurzame toekomst: steun ons (voor zover u dat al niet gedaan hebt)!

Tot eind 2020 geniet uw gift van een uitzonderlijke fiscale aftrekbaarheid van 60%: als u bijvoorbeeld € 75 aan de Stichting schenkt, kost uw gift u na belastingaftrek slechts € 30(*).

Voor een flinke dosis optimisme kunt u, via ons activiteitenverslag voor 2019-2020 of onze website, de inspirerende initiatieven ontdekken die door de Stichting worden gesteund.

Ook u kunt helpen de wereld te transformeren zodat deze leefbaar is en blijft voor de toekomstige generaties: doe een gift of stuur ons een aanmoedigend bericht (niet aftrekbaar)!

Ik doe een gift
(particulier)

IK DOE EEN GIFT

 

Ik doe een gift
(organisatie)

IK DOE EEN GIFT

 

Ik kan geen gift doen,
maar ik steun u van harte!

IK STUUR EEN BERICHT

(*) Als het totaal van uw giften voor dit jaar € 40 bedraagt, sturen wij u in februari van het volgende jaar een attest waarmee u een belastingvermindering kunt krijgen.

Dit kan ook via het rekeningnummer IBAN BE 98 5230 4030 5393 - BIC: TRIOBEBB op naam van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Daarnaast kunt u via een permanente opdracht geven. In dit geval gaat het om een regelmatige gift, via een maandelijkse of jaarlijkse permanente opdracht bij uw bank.

Bedankt voor uw steun!