Logo Cox Fonds

Een fonds om rekening te houden met de uitdagingen van duurzame ontwikkeling bij de verovering van de ruimte.

Waarom dit fonds?

“Het onderzoek over de uitdagingen van duurzame ontwikkeling binnen het ruimteonderzoek is nog niet ver gevorderd. Het is heel moeilijk om informatie te vinden over bijvoorbeeld de hoeveelheden en de aard van de gassen die stuwraketten uitstoten. De nuttige last die in de ruimte wordt gestuwd, neemt exponentieel toe. Dat is nog meer zo wanneer er commerciële vluchten of verre verkenningen moeten worden georganiseerd. Momenteel is het de bedoeling om net zo veel maanbases op te richten als er landen in de ruimte actief zijn, ook al tekenen zich een aantal samenwerkingsverbanden af. We zien de mens plannen maken in het hele zonnestelsel, zonder na te denken over een structuur van de mensheid, waarbij sommigen overwegen om het schip Aarde te verlaten. Er is dus dringend nood aan een objectieve langetermijnvisie, met als enig doel dat de toekomstige generaties een vrij leven kunnen leiden.” Jean-Marc Van Nypelseer, oprichter

Portrait Jacques Cox

Het Jacques Cox Fonds voor Toekomstige Generaties werd in 2017 opgericht op initiatief van de familie van Professor Jacques François Cox (1898-1972). Het legt zich toe op het onderzoek en de verkenning van de ruimte, en het denkt na over de langetermijnprioriteiten voor de mensheid op dat gebied. Met de financiële middelen waarover het beschikt, doet het Fonds ook investeringen ter ondersteuning van de toekomstige generaties, die aansluiten bij de investeringsdoelstellingen en -strategieën van de Stichting.

Jacques Cox doorliep een rijke wetenschappelijke en academische carrière en was tegelijk een voorvechter van humanistische waarden en algemeen welzijn. Deze vermaarde astronoom was van 1944 tot 1947 rector van de ULB, nadat hij tijdens de nazibezetting de beginselen van het vrije onderzoek had helpen vrijwaren. Hij trad daarna in dienst bij de Royal Air Force, waar hij aan geleidingssystemen werkte. Hij was tevens secretaris voor het leven van de Académie Royale en oprichter van het Centre National de l’Espace, een van de grondleggers van het Europese ruimtebeleid.

De werking van het Jacques Cox Fonds voor Toekomstige Generaties

Het Jacques Cox Fonds legt zich in de eerste plaats toe op het onderzoek en de verkenning van de ruimte, en denkt na over de prioriteiten voor de mensheid op dat vlak, en wel - om Jacques Cox te citeren - “met respect voor het evenwicht van onze aarde, de beginselen van waarheid en rechtvaardigheid”.


Het Jacques Cox Fonds kan eveneens ‘de toekomstige generaties steunen’ in de vorm van investeringen, die aansluiten bij de investeringsdoelstellingen en -strategieën van de Stichting.

In 2020 investeerde het Fonds, door het toekennen van een converteerbare lening, in de Zwitserse start-up ClearSpace, gespecialiseerd in de opruiming van ruimteafval.

 

Type Fonds en Beheerscomité

Het Jacques Cox Fonds is een stroomfonds op naam dat is ondergebracht binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties.
Het Beheerscomité van het Jacques Cox Fonds bestaat uit:

  • Jean-Marc Van Nypelseer, oprichter
  • Benoît Derenne, Stichting voor Toekomstige Generaties, Directeur.

Contactpersoon bij de Stichting voor Toekomstige Generaties: Sandrino Holvoet –