Cociter ('Comptoir Citoyen des Énergies') is een Waalse coöperatieve die zich toelegt op de levering van groene stroom. Cociter is in handen van 12 Waalse burgercoöperatieven die groone stroom produceren voor hun coöperanten.

CoopHub.EU is de Europese coöperatie achter de 'Coophub'-software, een beheertool voor burgercoöperaties.

Toen in 2000 bleek dat kleine windturbines niet rendabel waren voor persoonlijke consumptie, vonden een aantal gezinnen uit de Westhoek elkaar en maakten ze mensen warm om samen te investeren in grote exemplaren. Dit was het begin van een coöperatie die intussen een kleine 5.000 vennoten telt.

Ecopower is een burgercoöperatie die 100% hernieuwbare, lokale energie produceert (in België) en levert (in Vlaanderen). Ecopower verenigt burgers die samen elektriciteit oogsten uit wind, zon en waterkracht en zij producert duurzame groene warmte in de pelletfabriek in Ham.

Energie 2030 produceert en levert maatschappelijk verantwoorde en duurzame energie.

CORE is een studentencoöperatie actief op 3 domeinen: mobiliteit, huisvesting en industrieel energiegebruik.