Logo SHINJU Fonds

Een zaaikapitaalfonds voor start-ups die met een 360 graden-aanpak de baten voor het milieu willen maximaliseren in de voedings-, landbouw-, bosbouw- en biotechnologiesectoren

Signature Fonds Shinju

“We waarderen de pracht van de natuur, maar we hebben ons milieu vooral altijd gezien als ons kostbaarste bezit. We zijn ervan overtuigd dat sociale rechtvaardigheid onmogelijk wordt als we het milieu niet in stand houden.
De lucht- en waterverontreiniging, de klimaatverandering en de huidige leveringsproblemen voor fossiele brandstoffen bevestigen dat we dringend actie moeten ondernemen. Zeker in onze landen, waar we weten dat we ook morgen geen honger zullen lijden. Want dit is geen nieuw fenomeen. De Franse president zei al in 2002: “Het huis staat in brand en wij kijken de andere kant op.” Vele anderen brachten dezelfde boodschap, voor en na die datum, en nu nog steeds.
In onze tienerjaren liet het boek van Rachel Carson, ‘Silent Spring’, een diepe indruk op ons na. Ze deed ons inzien hoe belangrijk het is om met volharding en optimisme actie te ondernemen, ook al zijn we beperkt in wat we kunnen bereiken. We deden dus wat we konden, maar hadden vaak het gevoel dat het niet genoeg was. Daarom hopen we dat het Shinju Fonds voor Toekomstige Generaties zal helpen om het evenwicht te herstellen.
Het Shinju Fonds voor Toekomstige Generaties is een duwtje in de rug voor jonge bedrijven die de overtuiging delen dat de bescherming van ons milieu niet langer kan wachten. Een duwtje in de rug om er mee voor te zorgen dat mensen minder de andere kant op kijken.”
Yuko en Jérome Partos, mede-oprichters.

Het Shinju Fonds voor Toekomstige Generaties werd opgericht door Jérome Partos en is een filantropisch fonds van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Zijn missie: innovatieve start-ups ondersteunen die veel potentieel tonen om een positieve impact te hebben op het milieu met een 360°-aanpak van duurzaamheidsuitdagingen. Deze start-ups zijn actief in de voedings-, landbouw- en bosbouwsectoren, inclusief de biotechnologieën voor die drie sectoren.

Het SHINJU Fonds werd op 11 oktober 2022 opgericht door Jérome Partos en krijgt een jaarlijkse toelage van zijn oprichter om zijn missie te verwezenlijken. Daartoe verstrekt het Fonds jonge ondernemers zaaikapitaal in de vorm van achtergestelde leningen. De oprichter wil de dragers van de gesteunde initiatieven de kans geven zich te concentreren op de ontwikkeling van hun ondernemingsproject, zonder van meet af aan bang te moeten zijn voor verwatering van de waarde.

Een mooi eerste partnerschap met AgroParisTech

Naast de financiële steun wil het Fonds de ondernemingen ook op andere manieren ondersteunen, via ervaringen en netwerken die kunnen worden gedeeld en door de geloofwaardigheid die de gesteunde initiatieven krijgen door de kwaliteit van het selectieproces en de jury. Daartoe is het een mooi partnerschap aangegaan met het Franse AgroParisTech, dat een breed scala aan vaardigheden, een uitgebreid netwerk en de nodige connecties met opkomende projecten kan aanreiken. Dankzij dit partnerschap kan het SHINJU Fonds in zowel Frankrijk als België ondernemingen helpen.

De baten voor milieu en duurzaamheid in de agro-bio-tech-domeinen maximaliseren

Naar het idee van Jérome Partos en het beleid van de Stichting voor Toekomstige Generaties is het SHINJU Fonds een investeringsfonds zonder winstoogmerk. Het Fonds richt zich veeleer op het maximaliseren van de baten voor milieu en duurzaamheid. De bedoeling is om de kloof te dichten tussen het 3F's stadium (friends, family and fools) en meer structurele en omvangrijke financiering.
Om het risico van dit type investeringen te verlichten en de duurzaamheid van het Fonds op lange termijn te waarborgen, zal het deel hebben in de winsten van de succesvolle ondernemingen.
Het investeringsmechanisme van het Fonds is zo opgezet dat de ondersteunde projecten worden gestimuleerd om de investeringen zo snel mogelijk terug te betalen. Al kunnen ze ervoor kiezen om zo lang als nodig beroep te doen op de fondsen.

Een filantropische, eigentijdse, veranderingsgerichte en overkoepelende aanpak

Met het oog op de huidige uitdagingen en vele crisissen kiest Jérome Partos voor een filantropische aanpak die zowel ‘rationeel’ als ‘veranderingsgericht’ is. Deze zeer eigentijdse visie op filantropie overstijgt emotieve korte termijn antwoorden en zet de maatschappij aan tot een 360°-denken en handelen, eigen aan duurzame ontwikkeling.
Via het SHINJU Fonds drukt Jérome Partos zijn vertrouwen uit in de werking van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Hij moedigt hiermee ook andere mecenas-ondernemers aan om vandaag nog mee te investeren in ondernemerschap ten gunste van de toekomstige generaties.

Het SHINJU Fonds wordt geleid door een beheerscomité bestaande uit de oprichter van het Fonds en de directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Het Fonds heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en zijn vermogen valt samen met dat van de Stichting. Het wordt beheerd volgens de voorwaarden van een overeenkomst tussen de oprichter en de Stichting, en door de leidende principes voor de creatie van een fonds op naam in de schoot van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Het SHINJU Fonds organiseert in samenwerking met AgroParisTech een unieke oproep tot het indienen van kandidaturen voor ondernemingen in Frankrijk en Franstalig België.

Contactpersoon bij de Stichting voor Toekomstige Generaties: Emma Roemans - e.roemans (a) stg.be