Higher Education & Research Awards for Future Generations (HERA)

Excellentieprijzen om de knappe koppen van morgen voor te bereiden op een denken en handelen in 360°

Onderwijs en onderzoek spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van duurzame innovaties en het formuleren van antwoorden op de vele uitdagingen waar de huidige en toekomstige generaties voor staan.

Het hoofddoel van HERA is het ondersteunen van studenten en onderzoekers die de transversale, systemische aanpak en visie, eigen aan duurzame ontwikkeling, in hun wetenschappelijk onderzoek integreren. Verder wil HERA langzaam maar zeker een inspiratiebron worden voor de hele academische wereld. De HERA Awards worden georganiseerd voor studenten verbonden aan Franstalige instellingen voor hoger onderwijs. Studenten verbonden aan Nederlandstalige instellingen kunnen deelnemen aan de Future Proef Award.

HERA beloont en bekroont doctoraatsthesissen binnen om het even welk domein via de Doctoral Thesis Award for Future Generations (tweejaarlijkse prijs t.w.v. 7.500 euro), de Special HERA Award Brussels for Future Generations (tweejaarlijkse prijs t.w.v. 5.000 euro) en masterthesissen binnen een aantal specifieke domeinen via de Master’s Thesis Awards for Future Generations (jaarlijkse prijzen t.w.v. 2.500 euro);  namelijk binnen de domeinen architectuur, gezondheid, design en engineering, coöperatieve economie, verantwoorde financiën, voeding, IT, deliberatieve democratie, recht en duurzaam gedrag.

Lees meer op de website van de Higher Education & Research Awards for Future Generations (HERA).