VILCO logoVan governance voor ... naar governance met burgers: hoe kunnen lokale besturen en burgergroeperingen beter samenwerken om de veerkracht van lokale dynamieken ten behoeve van het leefmilieu te ontwikkelen?

De Stichting is partner van het project Collaboratieve Stad van VILCO – Innoviris rond burgerparticipatie in de Brusselse wijken. Het project verenigt lokale overheden met
burgercollectieven in een gemeenschappelijke transitiedynamiek.

Bezoek http://vilco.brussels

 

De collaboratieve stad

2020