Hier vindt u de persberichten en het persmateriaal in verband met onze projecten.

Dit jaar ontvangt elk initiatief een beurs van € 5000, dankzij de bijdrage van het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties, met de steun van FOV Leefmilieu, de Vlaamse Regering, de Waalse Overheidsdienst Economie, het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat en Leefmilieu Brussel.

Vier innovatieve Belgische start-ups met positieve milieu-impact ontvangen een filantropische financiële steun van in totaal € 150.000

La Banque Triodos, Belvas, COSUCRA et la Fondation pour les Générations Futures s’associent dans le cadre des HERA Awards for Future Generations

Pagina's