75% van de winnaars van de HERA Awards bouwen hun carrière uit in een sector of functie die verband houdt met duurzame ontwikkeling. Velen stellen zichzelf vragen over gedragsverandering: hoe overtuig je klanten, collega's of aandeelhouders van het belang van meer duurzame ontwikkeling? Hoe komen we van bewustzijn tot concrete actie?  
 
Om te komen tot antwoorden op deze vragen, organiseerde de Stichting dit jaar twee rondetafelgesprekken met personen die door de Stichting bekroond werden, leden van de Stichting en experts op het gebied van gedragsverandering: Fred Dorsimont (Behaven) en Karine Weiss (Université de Nîmes), voorzitter en lid van de jury van de HERA Award Sustainable Behaviour 2023 voor de eerste editie; gevolgd door Lydie Cleaver en Océane Dousteyssier (Le petit coup de nudge), winnaar en jurylid van de HERA Award Sustainable Behaviour voor de tweede.
 
Een korte terugblik op deze uitwisselingsmomenten!

> Foto's van de rondetafel in januari

> Foto's van de rondetafel in juni

 

Deze rondetafelgesprekken worden georganiseerd met steun van het Mutatio Fonds voor Toekomstige Generaties. De oprichtster van het fonds, Monique Dekkers, beoogt zo mechanismen voor gedragsverandering te stimuleren met het oog op een duurzamere wereld. Het fonds heeft twee hoofddoelen: het ondersteunen van onderzoek naar dit onderwerp door studenten die hun masterproef schrijven (via de HERA Award Sustainable Behaviour) en het ondersteunen van de personen die door de Stichting bekroond werden (met name via de HERA Awards) die in hun professionele of privéleven met gedragsverandering geconfronteerd worden.