Het budget van de Stichting is samengesteld uit diverse bronnen, waarvan geen enkele recurrent is, en schommelt dus van jaar tot jaar.

Externe financiering:

  • Privé-giften en -schenkingen, al dan niet gelinkt aan een bepaalde actie;
  • Door de Stichting gehuisveste fondsen, opgericht door particulieren of bedrijven;
  • Partnerschappen met andere Belgische of buitenlandse stichtingen;
  • Partnerschappen met Belgische openbare overheden (gemeentes, provincies, gewesten, federale overheid) of onder de vorm van subsidies van de Nationale Loterij;
  • De Stichting kan ook erfenissen ontvangen.

Eigen financiering:

  • Kapitaalopbrengsten van de Stichting.

Het kapitaal wordt geïnvesteerd in niet-speculatieve effecten, in overeenstemming met het charter van de Stichting en de principes van duurzame ontwikkeling.

De activiteiten van de Stichting zijn vaak over meerdere jaren gespreid en de toewijzing van het budget aan elke pool schommelt van jaar tot jaar. De Stichting beperkt zo sterk mogelijk het deel van het budget dat aan administratie besteed wordt.

Indien u meer informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op.