Communauté de la Poudrière

Leren samenleven
Vzw
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
La Poudrière is een pluralistische leef- en werkgemeenschap die een alternatief formuleert voor het kapitalisme, de massaproductie en het individualisme. Een minisamenleving waar het belang van samenleven opnieuw ontdekt wordt.