Mare Vivu - RIPARU 2025 - Recherche Intégrée pour la Prévention en Amont des Résidus plastiqUes

RIPARU 2025 - Geïntegreerd onderzoek voor upstream preventie van plastic resten

Een initiatief om de plasticvervuiling in zee te bestrijden aan de Corsicaanse kust