Ethical Property Europe is een unieke vorm van ethisch investeren. Het bedrijf koopt panden en maakt er centra van waar allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen. Deze Mundo-centra worden zo kernen van maatschappelijke verandering.

De in deze centra gehuisveste organisaties genieten van redelijke huurprijzen, flexibele huurvoorwaarden, en aan hun eigen noden aangepaste kantoorruimtes en voorzieningen. De centra zijn geoptimaliseerd op het gebied van energieverbruik, afvalverwerking, mobiliteit en de beperking van het gebruik van schadelijke materialen.

De investeerders hebben het voordeel van een veilige vastgoedinvestering die bovendien bijdraagt aan sociale verandering.

Momenteel zijn er drie Mundo-centra in België, en er zullen er in de komende jaren nog verschillende bijkomen. Op lange termijn werken ze naar een netwerk van centra in heel Europa, in samenwerking met zusterondernemingen in Groot-Brittannië en Frankrijk.

Meer info