Novacitis is een coöperatie met sociaal oogmerk van burgers en ondernemers, die via ondernemerschap mee een impuls wil geven aan de overgang naar een duurzame economie en een beter collectief welbevinden. Om de samenwerking te versnellen en het ondernemerschap te stimuleren, ontwikkelt ze leef- en werkruimten, richt ze nieuwe bedrijven op en participeert daarin.

In 2020 sloot de Stichting zich aan bij de fondswerving van Novacitis met het oog op de financiering van haar ambitieuze project LA MENUISERIE, het 1e bedrijvencentrum in Wallonië dat in het teken staat van de ondernemingen en actoren van de transitie.

www.novacitis.be