Als spaarder, investeerder, CEO, activist, student, burger, hebben we er allemaal belang bij om beter te begrijpen hoe we ons geld kunnen aanwenden om bij te dragen aan een meer duurzaam ontwikkelingsmodel. Deze conferentie biedt een boeiend perspectief op de transformatieve kracht van geld. De keynote spreker David Pitt-Watson (UK) en een multidisciplinair panel, buigen zich over de volgende fundamentele vraagstukken:

  • Wat is de eigenlijke functie van het geldwezen en welke veranderingen moeten plaatsvinden opdat het effectief deze functie vervult?
  • Hoe kunnen we individueel en collectief – als spaarder, investeerder, schenker, aandeelhouder burger  – bijdragen aan een eerlijke en duurzame hantering van geld?
  • Hoe kunnen we ons onderwijssysteem herontwerpen opdat financiële diensten meer transparant en meer inclusief worden?
  • Wat zijn de huidige trends in verantwoorde en duurzame financiën? Hoe kan een duurzaam financieel ecosysteem er in de toekomst uitzien?
  • Welke innovatieve strategieën in de domeinen van ethisch bankieren, verantwoord investeren en transformatieve filantropie kunnen een positieve maatschappelijke impact maximaliseren? Hoe kunnen deze baanbrekende praktijken de norm worden?
  • Op welke innovatieve manieren kunnen we voldoende financiering mobiliseren voor de implementatie van de Sustainable Development Goals en de internationaal overeengekomen klimaatdoelstellingen?

Programma

Inleiding door:
Benoît Derenne, Directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties
Keynote speech door:
David Pitt-Watson, invloedrijke denker en doener op het gebied van verantwoorde financiën en duurzaam investeren en ondernemen
Uitwisseling van ervaringen:
Benoît Lallemand, Finance Watch; Maïté Mercier, Little Food; Thomas Van Craen, Triodos
Panelgesprek met:
David Pitt-Watson, Benoît Derenne, Benoît Lallemand, Maïté Mercier, Thomas Van Craen,

De conferentie wordt gevolgd door een netwerkmoment met en streepje muziek, een hapje en een drankje.

Keynote speaker

David Pitt-Watson (UK) is een invloedrijke denker en doener op het gebied van verantwoorde financiën en duurzaam investeren en ondernemen. Bij Hermes Investment Management leidde hij Europa’s belangrijkste shareholder activism fund en ’s werelds grootste duurzame investeringsgroep. Hij was covoorzitter van het UNEP Finance Initiative en penningmeester van Oxfam GB. Vandaag is hij voorzitter van de fondsencommissie van de Nesta Foundation en gastdocent aan de Cambridge Judge Business School.

De conferentie wordt georganiseerd door het Netwerk Ondernemen en Innoveren voor Duurzame Ontwikkeling van de Stichting voor Toekomstige Generaties.