Duurzaam Educatiepunt is het expertisecentrum rond duurzaamheidseducatie van de Vlaamse overheid. Duurzaam Educatiepunt ondersteunt mensen die actief zijn op vlak van duurzaamheidseducatie via een aanbod van vormingen, netwerk- en inspiratiedagen, trajectbegeleiding en advies op vraag. Duurzaam Educatiepunt brengt ook inspirerende publicaties uit en ontwikkelt innovatief ondersteunend educatief materiaal.
www.vlaanderen.be/duurzaameducatiepunt

"Met de Future Proef Award, willen we studenten stimuleren om via hun thesis of eindwerk een duurzaamheidsuitdaging aan te pakken en zo waardevolle duurzaamheidscompetenties te ontwikkelen.”
Katrien Monden en Nadia Reynders, Procesbegeleiders Duurzaam Hoger Onderwijs