Enercity is een coöperatieve vennootschap in het domein van hernieuwbare energie in Villers-le-Bouillet. De organisatie bezit een windmolen met een vermogen van 2 MW en berust op een publiek – private samenwerking, waarbij burgers deel uitmaken van de aandeelhouders. Sinds haar oprichting heeft Enercity in haar statuten de wens ingeschreven om het equivalent van 1% van de bruto-inkomsten voor belasting aan een NGO te schenken die actief is op het gebied van de door de VN geformuleerde milleniumdoelstellingen.