Uitzonderlijk in België en, voor zover wij weten, in Europa, heeft het werk van de Werkgroep Asset Management van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) geleid tot twee gestructureerde tools die een gebrek aan beschikbare bronnen voor stichtingen (en ook verenigingen en non-profit organisaties) opvullen.

Deze twee publicaties bundelen belangrijke elementen waarmee stichtingen de maatschappelijke ambitie van hun vermogen onder beheer kunnen verhogen, zowel vooraf  als achteraf in het :

#1: (Vooraf) Helpen om te beslissen over het verhogen van de maatschappelijke ambitie van je vermogen

De maatschappelijke impact verhogen van het vermogen beheerd door mijn stichting: Waarom extra-financiële criteria integreren?
De 1ste publicatie heeft als doel stichtingen te ondersteunen die nadenken over de waarden, doelstellingen en argumenten voor de integratie van extra-financiële criteria in het beheer van hun vermogen. Deze publicatie bundelt een hele reeks argumenten om het beslissingsproces van interne stichtingsinstanties te ondersteunen. Het bevat 10 argumenten en 5 antwoorden op veelvoorkomende bezorgdheden die uitnodigen en motiveren om diepgaander te kijken naar de maatschappelijke uitdagingen van het vermogen onder beheer van de stichtingen.

#2: (Achteraf) Helpen bij het implementeren van het verhogen van de maatschappelijke ambitie van je vermogen

De maatschappelijke impact verhogen van het vermogen beheerd door mijn stichting: Hoe samenwerken met mijn vermogensbeheerder?
De 2e publicatie is bedoeld om stichtingen die dit wensen te begeleiden en de middelen te geven om constructief te kunnen samenwerken met hun vermogensbeheerder (en zijn scala van financiële producten en marketing). Deze publicatie helpt om het aanbod van de vermogensbeheerder te begrijpen en uit te dagen, en kan ook inspireren om de selectie ervan te evalueren of te organiseren, met als doel de maatschappelijke ambitie van het vermogen onder beheer van de stichting te verhogen.

Het proces achter de publicaties

Deze publicaties vormen het hoogtepunt van de eerste twee jaar (van eind 2021 tot eind 2023) van het werk van de Werkgroep Vermogensbeheer. Deze groep zet zich in voor het bevorderen van de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen stichtingen over hoe wenselijk het is om extra-financiële (maatschappelijke) en financiële criteria te combineren bij het beheer van hun vermogen. Deze documenten werden samengesteld op basis van uitwisselingen, discussies en voorstellingen tussen sprekers van de groep over maatschappelijk verantwoord/ESG/duurzaam investeringen en impact investing.

Ze werden opgesteld door de Stichting voor Toekomstige Generaties, die de werkgroep opstartte en voorzat, met de steun van het secretariaat van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

Vraag je exemplaar nu aan!

Stuur een e-mail naar info@lesfondations.be om een exemplaar van deze publicaties (versie in het Nederlands) te ontvangen.

Je geeft hiermee je toestemming dat je e-mail gebruikt mag worden om je op de hoogte te houden van eventuele toekomstige publicaties van de Werkgroep Vermogensbeheer. Je kan dit op elk moment aanpassen of verwijderen.

Creative Commons: dit werk is onder licentie CC BY 4.0. Kortom, mag je deze publicatie delen en aanpassen voor elk gebruik, op voorwaarde dat je het werk vermeldt en aangeeft of je het heeft aangepast. De volledige licentie is beschikbaar op https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl