Crédal is een coöperatie die als sociale doelstelling het promoten van een rechtvaardige en solidaire samenleving heeft, in het bijzonder met betrekking tot de manier waarop geld gebruikt wordt. De kern van de werking van Crédal is het geld dat de coöperanten beleggen en dat geleend wordt aan verenigingen en bedrijven met een sociale, maatschappelijke, culturele of ecologische meerwaarde, aan (toekomstige) ondernemers die bij andere banken geen kans krijgen of particulieren met een bescheiden inkomen.

Om zijn werking voor maatschappelijke organisatie en voor personen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt te versterken, biedt Crédal consulting om maatschapplijke organisaties te ondersteunen bij hun ontwikkeling en beheer. "Crédal Entreprendre" omkadert ondernemers die hun activiteit willen opstarten of ontwikkelen. Voor vrouwelijke ondernemers is bovendien een specifieke dienstverlening voorzien.

Meer info