Trividend cvba investeert met risicokapitaal in sociaal en maatschappelijk geëngageerde ondernemers en ondernemingen, die werkgelegenheid scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt steeds meer geïnvesteerd in maatschappelijk vooruitstrevende ondernemingen die zich scharen achter de SDG's van de Verenigde Naties.

De Stichting verdubbelt haar bijdrage voor de verdere uitbouw van Trividend.

www.trividend.be