Olivier Legrain"In het kader van onze missie - het beschermen, verbeteren en redden van mensenlevens – spreekt het voor zich dat wij belangstelling tonen voor de toekomstige generaties en voor innovatie met het oog op duurzame ontwikkeling." Olivier Legrain, CEO van IBA

 

IBA is wereldleider in spitstechnologie op het vlak van radiotherapie en diagnose van kanker. De expertise van de onderneming schuilt in de ontwikkeling van vernieuwende technologie voor protontherapie, waardoor ze aan kankerbehandelingscentra uitrusting kan leveren van ongeëvenaarde precisie. De onderneming beschermt het milieu door haar koolstofafdruk te verkleinen. Ze bekommert zich om het welzijn van de patiënten, haar werknemers, de gemeenschap, de planeet en haar aandeelhouders, die onmisbare schakels zijn in de verwezenlijking van haar opdracht: ‘het beschermen, verbeteren en redden van mensenlevens’. www.iba-worldwide.com

Waarom steun verlenen aan de HERA Awards?


IBA heeft al enkele jaren een ambitieus programma rond duurzame ontwikkeling opgezet, dat concreter vorm moet geven aan de wens van de onderneming om al haar stakeholders te betrekken bij haar strategie. In dat opzicht zijn onderwijs en aandacht voor de toekomstige generaties thema’s die IBA nauw aan het hart liggen. Het HERA-programma sluit vanzelfsprekend aan bij deze aanpak. De werken van de bekroonde studenten zouden bovendien de ingenieurs van IBA kunnen inspireren en challengen.