Community Land Trust Brussels: De stad van morgen op gemeenschapsgrond

Blijvend betaalbare koopwoningen creëert voor én met Brusselse gezinnen met een laag inkomen, hoe doe je dat?

  • Datum: 29 mei 2018
  • Plaats: Brussel
  • Laureaat van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2017

Door grond te beschouwen als gemeenschappelijk goed, biedt CLTB vzw sinds enkele jaren een origineel antwoord op het grootstedelijke huisvesting- en armoedeprobleem. Dankzij het Angelsaksisch woonconcept Community Land Trust in een Brussels jasje, vinden steeds meer arme, slecht gehuisveste gezinnen toegang tot betaalbare koopwoningen. Naast het recht op wonen, waarborgt CLTB een sociale mix én sterke sociale cohesie. Bewoners spelen een centrale rol in de ontwikkeling van het project, waardoor ze achteraf het beheer graag op zich nemen. Verder zijn de woningen compacte, passieve of lage energiewoningen. CLTB bekleedt zo een belangrijke voorbeeldfunctie. Intussen krijgt het concept namelijk voet aan grond in andere Belgische en Europese steden.