G1000 is een platform voor democratische vernieuwing binnen de Stichting voor Toekomstige Generaties. Onze team ontwikkelt, ondersteunt en promoot nieuwe vormen van overleg die de democratie versterken, van het lokale tot het internationale niveau. Wij geloven dat een moderne democratie meer ruimte moet bieden aan gewone mensen.

Onze principes

 • wij zijn onafhankelijk en spreken ons niet uit over beleid, behalve de noodzaak van democratische vernieuwing;
 • wij zijn complementair aan de huidige politieke procedures (verkiezingen, petities, referenda);
 • wij beschouwen burgers ‘as a resource, not a threat’;
 • wij gebruiken loting zodat iedereen evenveel kans krijgt om mee te doen;
 • wij gebruiken deliberatie zodat mensen genoeg tijd en informatie krijgen om verantwoorde besluiten te treffen.

Wanneer gewone burgers het gezag, de tijd en de informatie krijgen om lastige kwesties te beslechten, dan overstijgen ze hun tegenstellingen en leveren ze zinnige antwoorden

Waarom?

De huidige democratie vertoont grote beperkingen: korte-termijndenken, permanente kieskoorts, bestuurlijke verlamming. Deze kunnen volgens ons aanzienlijk verholpen worden door middel van deliberatieve democratie. Hierbij brengen we goede dwarsdoorsnedes van de samenleving bijeen om burgers te laten leren, overleggen en beleidsaanbevelingen op te stellen. Hun voorstellen zijn vaak sterker, goedkoper en sneller gevonden dan wat vandaag mogelijk is.

Deze methode versterkt de representatieve kwaliteit van onze democratie. De huidige verkozen vertegenwoordigers zijn geen afspiegeling van de bevolking. En op klassieke inspraakmomenten zie je telkens dezelfde burgers opdagen. Laaggeschoolden, minderheden, jongeren nemen er veel minder aan deel. Als je burgers zorgvuldig per lot kiest, krijg je een veel betere afspiegeling van de bevolking. Alleen al op vlak van gender krijg je voor het eerst gelijkheid in de zaal.

Bovendien gaat ook de kwaliteit van het democratische overleg erop vooruit. Politiek lijkt vaak een strijd tussen twee kampen, waarvan er één wint op het einde. De ‘winnende’ groep maakt dan beleid ‘tegen’ de verliezende minderheid. Dit leidt tot onnodige polarisatie. Gewone burgers moeten echter niet herkozen worden en hebben geen publieke beloften gemaakt. Daardoor staan ze vaak meer open voor informatie uit verschillende hoeken rond een thema. Zo kunnen ze als groep zoeken naar oplossingen met een zo groot mogelijk draagvlak. Hun aanbevelingen genieten grote legitimiteit.

Dat deliberatieve democratie werkt, weten we al twintig jaar. Nu komt het eropaan de praktijk te veranderen. Als dit soort processen permanent verankerd worden in ons politiek systeem, krijg je betere besluitvorming en sterkere democratie.

Wat we doen

Showcase: Duitstalig België

De kleinste deelstaat van België wordt een waar laboratium voor nieuwe democratie in Europa. Vanaf 2019 wordt het de eerste plek ter wereld met een systeem waarbij er een permanente vertegenwoordiging is van gelote burgers naast het bestaande parlement. G1000 bedacht het model, bracht internationale experten bijeen in Eupen en begeleidt de komende jaren het proces.

Summer schools

Dit ‘Ostbelgien Model’ is te straf om voor ons te houden. Jaarlijks willen we inspirerende burgemeesters, parlementsleden en wetenschappers samenbrengen om te leren van het Duitstalige experiment. We brengen ook voorbeelden uit andere steden in Europa en daarbuiten die al aan de slag zijn gegaan met deliberatieve processen. Zo doen we aan capacity-building en bouwen we een internationaal netwerk van politici die het verschil maken.
De eerste summer school zal plaatsvinden in september 2019, meer informatie vind je hier.

Advocacy

G1000 gaat in gesprek met regeringen en overheden om hen te informeren en te inspireren. Onze knowhow over nieuwe democratische modellen delen we graag met anderen. Als internationale speler op vlak van nieuwe democratie, weten wij: deliberatieve democratie is geen aanval, maar een aanvulling op het systeem. We help leaders to lead.

Local consultancy

Steden en gemeenten die klaar zijn om de grote sprong te wagen, staan wij bij met raad en daad. G1000 is geen commerciële speler die aast op eventuele opdrachten. Wij leveren onafhankelijk, betrouwbaar en kosteloos advies aan lokale politici, op maat gesneden van de plaatselijke gemeenschappen.

Policy briefs

Door onze internationale contacten zijn wij meteen op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen in het buitenland. Stelt Madrid een permanente burgerraad aan? Kiest Ierland voor een citizens’ assembly om de Grondwet te herzien? Loot Zuid-Australië burgers om over kernafval te praten? Vanaf de lente 2019 brengen we het naar buiten in beknopte, feitelijke, technische rapporten. Handig voor politici, journalisten en activisten.

Campagnes

Ijveren voor betere democratie lukt ons maar wanneer er een draagvlak voor is. G1000 spreekt daarom niet alleen met overheden, maar richt zich net zo goed tot het bredere publiek via media-optredens, opiniestukken, conferenties en dergelijke. Jaarlijks voeren we campagne rond een cruciaal thema dat we grondig hebben uitgespit.

Onze troeven

 • Ruime expertise in de materie. Door onze eigen activiteiten en andere deliberatieve processen (stedelijk, provinciaal, regionaal,…) hebben we veel kennis over wat wel en niet werkt.
 • Wereldwijd netwerk van gelijkaardige organisaties. Als stichtend lid van Democracy R&D, het globale consortium voor nieuwe democratie, weten we wat er internationaal speelt.
 • Wetenschappelijk onderzoek. Ons team telt verschillende toonaangevende onderzoekers verbonden aan diverse Belgische universiteiten.
 • Ruime ervaring met media, zowel audiovisueel, online als print. Dit laat ons toe enthousiasme en informatie naar een breder publiek over te brengen.
 • Financiële autonomie. G1000 verkoopt methodes noch oplossingen maar biedt ze aan. Doordat ons advies belangeloos is, ervaren overheden ons als een betrouwbare gesprekspartner. De G1000 wordt financieel ondersteund door giften van donateurs en filantropen aan de Stichting voor Toekomstige Generaties en door de Duitstalige Gemeenschap van België en de stichting OSIFE.
 • Solide verankering in een stichting. Sinds haar begin is G1000 ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties, een betrouwbare partner die al twintig jaar ijvert voor duurzaamheid en burgerparticipatie. Deze voorziet de G1000 van een stevige basis op juridisch, administratief, financieel en fiscaal vlak.

Structuur

Beheerscomité

 • Dr. Yves Dejaeghere
 • Benoit Derenne
 • Cato Léonard
 • Christoph Niessen
 • Prof. Min Reuchamps
 • Dr. David Van Reybrouck

Operationeel Team

Coördinator: Dr. Yves Dejaeghere.

 • Operationele leiding
 • Aanspreekpunt voor beleidsvoerders en organisaties
 • Coördineren projecten met beleid
 • Onderzoek en kennisdeling

Contact

Yves Dejaeghere
G1000 Project manager
Stichting voor Toekomstige Generaties
+32 472 42 00 71
y.dejaeghere (a) stg.be

Oproep voor giften

De G1000 is een burgerinitiatief en een burgerfinanciering helpt om zijn onafhankelijkheid te behouden.

IBAN: BE44 5230 8123 4545
BIC: TRIO BE BB


Giften vanaf 40 € per jaar in België zijn fiscaal aftrekbaar. Gelieve "Gift aan G1000" te vermelden.

Meer informatie