G1000

G1000, de top van de burgers

'G1000' is een project rond burgerparticipatie, gesteund door de Stichting voor Toekomstige Generaties

De G1000 met EURONEWS (in het Engels): :

 

De G1000
De G1000 is een burgertop, een nieuwe vorm van democratische participatie. Het gaat om een openhartige, grootschalige beraadslaging tussen vrije burgers over een belangrijk onderwerp.

Het project wil een aanvulling zijn op de traditionele, representatieve democratie. Het doel is om de vensters van het democratische leven wijd open te zetten en verse lucht te laten binnenwaaien. Hoe? Door een grote verscheidenheid van burgers de gelegenheid te geven om zich in het debat te mengen en de volksvertegenwoordigers te helpen om oplossingen te zoeken.

De beraadslaging vond plaats in de periode 2011-2012 en is opgezet als een drietrapsraket:

 1. Grootscheepse online enquête (van juli tot november 2011):
  Wat baart de burger de meeste zorgen?
 2. Grootschalige bijeenkomst in Tour & Taxis in Brussel (11 november 2011):
  Hoe willen we samenleven? Welke principes delen we? Wat zijn de prioriteiten?
  1000 burgers uit alle uithoeken van het land praatten gedurende één dag over de grote uitdagingen van onze samenleving. Deze burgers worden uitgeloot, zodat ze een zo reëel mogelijke afspiegeling van de nationale bevolking vormen. De resultaten en de foto’s van deze dag vindt u op www.g1000.org.
 3. Grondige uitwerking door een kleine groep burgers (september 2012 - 11 november 2012):
  Een burgerpanel ging aan de slag om de beslissingen van de burgertop verder uit te diepen en concreet uit te werken.

Download het eindverslag van de G1000

Bezoek de officiële website van de G1000

 

En nu?
Na 2012 zet de G1000 zijn engagement voor een betere democratie verder door actief zijn ervaringen te delen met organisaties die concrete projecten hebben rond burgerparticipatie en door beleidsverantwoordelijken aan te spreken.
In 2013 zagen we een indrukwekkend aantal “kinderen van de G1000” geboren worden. Het idee van burgeroverleg begint dus zich alsmaar meer te verspreiden.

In dit kader hebben (bijna) alle politieke partijen ondertussen kennisgemaakt met het concept van burgeroverleg. Initiatieven die rechtstreeks teruggaan op de G1000-methode zijn ontwikkeld in verschillende steden in Nederland (Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Haarlem, Uden),  en Frankrijk, en Griekenland...

Als woordvoerder van de G1000 stelde de Stichting voor Toekomstige Generaties in november 2013 de lessen van de G1000 voor aan het World Forum for Democracy in Straatsburg. Benoît Derenne: “Ik ben wat blij te horen dat Agnès Hubert, lid van de Europese Commissie en algemeen verslaggeefster, de lessen van de G1000 heeft hernomen in twee van haar drie cruciale conclusies!

 

De Stichting en burgerparticipatie