Onze Toekomst- Burgers op zoek naar duurzame modellen voor intergenerationele solidariteit

In welke samenleving willen we ouder worden?

Wat kunnen we veranderen aan onze maatschappij als we er rekening mee houden dat de middelen waarover we beschikken schaarser worden, dat we stilaan op de grenzen van ons ecologisch systeem botsen en dat de ouderen steeds talrijker zullen zijn?

De zoektocht naar antwoorden op deze belangrijke vraag verenigde in 2012 geleden een aantal partners en de Stichting voor Toekomstige Generaties.

We ondervroegen tientallen deskundigen om zo een zicht te krijgen op de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst, die we nadien samenvatten in 10 kernuitdagingen. Deze kernuitdagingen legden we vervolgens voor aan drie think tanks die voor ons hun scenario opstelden met voorstellen voor de toekomst.

Hun voorstellen vormden  de voedingsbodem voor een tweede fase, waarin we een heel divers panel van 24 burgers hierover lieten nadenken. Na drie weekends leverde het panel ons een scenario, met een eigen visie op de uitdagingen en een aantal concrete voorstellen. De leden van het panel zijn natuurlijk geen deskundigen, maar ze boden ons wel een nieuwe en onconventionele kijk op de kwestie.

De resultaten laten iedereen toe, expert of niet, om na te denken over de uitdagingen die ons te wachten staan en de mogelijke oplossingen.