La Ferme Nos Pilifs is een beschutte werkplaats. Ze heeft als missie nuttig, bezoldigd en valoriserend werk te verschaffen aan 145 werknemers met een handicap en aan een dertigtal personen die hun buitengewone collega’s begeleiden. De onderneming geeft 145 personen met een handicap de kans zich uit te leven op hun werk en volledig geïntegreerd te zijn in het leven van een bedrijf. La Ferme Nos Pilifs erop hen valoriserend werk te geven dat past bij hun levensfase en hun professionele en persoonlijke evolutie.
Dankzij de vele activiteiten en winkels kunnen de werknemers sociale relaties aanknopen die voor hen even verrijkend zijn als voor diegenen die in contact komen met hun unieke karakters. Voor deze werknemers is het hebben van een job, het leggen van sociale banden en het actief – maar in hun eigen tempo – deelnemen aan het leven en de groei van een onderneming een hefboom voor emancipatie en autonomie.

In 2020 neemt de Stichting deel aan de fondswerving van deze onderneming die ‘een wereld van verschillen’ hoog in het vaandel draagt, in 2011 al de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties won en waarvoor de Stichting een blik achter de schermen organiseerde in het kader van Tournée Générale. La Ferme Nos Pilifs draagt het FairFin & Financité label.

www.fermenospilifs.be
Ontdek de gedetailleerde fiche over La Ferme Nos Pilifs sur notre portail.